Home

PD Co to nowoczesna polska spółka eksploracyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej tworzonej przez australijską spółkę Prairie Mining Limited. PD Co została powołana w celu realizacji projektu budowy kopalni węgla kamiennego na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego (Lublin Coal Project).
Jednym z głównych założeń projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu, dlatego Spółka ma na uwadze dobro wszystkich interesariuszy związanych z inwestycją. Realizując projekt PD Co zamierza ściśle współpracować z władzami publicznymi, postępować zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska oraz wspomagać rozwój lokalnych społeczności.