cropped-logo.png

Stanowisko PD Co w sprawie wystąpienia Premiera Janusza Piechocińskiego

Komunikat prasowy 4 grudnia 2014 r.

Spółka PD Co przyjmuje, iż wypowiedź Premiera Janusza Piechocińskiego podczas święta Barbórki nie odnosi się do działań i planów naszej Spółki.

Spółce PD Co przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia rozpoznania, a następnie pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą na obszarze objętym 4 przyznanymi Spółce koncesjami: Kopina, Cyców, Kulik i Syczyn.

Jesteśmy przekonani, że Minister Gospodarki miał na uwadze zamiar LW Bogdanka S.A. dotyczący rozszerzenia jej działalności wydobywczej na złoża „Ostrów” i „Orzechów”.

Jednocześnie zarząd PD Co wyraża zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i innymi organami naszego kraju oraz ma nadzieję, że Pan Premier i Ministerstwo będą tak jak do tej pory wspierać inwestorów zagranicznych i rozwój polskiej gospodarki.

Celem inwestycji realizowanej przez PD Co na obszarze posiadanych przez Spółkę koncesji jest budowa nowoczesnej kopalni produkującej 6 mln ton węgla kamiennego rocznie, co znacząco zwiększy krajową produkcję tego surowca począwszy od 2020 r. Inwestycja stworzy 2000 nowych miejsc pracy.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Kazimierz Chojna

Prawnik

tel: +48 22 351 73 80

 Inwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni produkującej 6-7 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2 000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Faza projektowania i budowy kopalni oraz infrastruktury towarzyszącej rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej. Już dziś wiadomo, że przyszłymi klientami nowej kopalni mogą być m.in. europejscy producenci energii i stali.

KOMUNIKAT PD Co