PD Co sponsorem Dnia Ziemi na UMCS

Dnia 24 kwietnia 2015 roku Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie zorganizował obchody Dnia Ziemi, skierowane głównie do dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego.

Plakat DZIEŃ ZIEMI

Na zaproszenie Organizatorów, w wydarzeniu tym wzięli aktywny udział przedstawiciele PD Co. Dr Witold Wołoszyn i Milena Wdowiak z lubelskiego biura PD Co przedstawili młodzieży licealnej specjalnie przygotowaną prezentację pt. „Wykorzystanie GIS w praktyce – na przykładzie inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”.

Zaprezentowane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieżowego audytorium. Należy podkreślić, że w obchodach Dnia Ziemi uczestniczyli także przedstawiciele wyspecjalizowanych urzędów zajmujących się na co dzień ochroną środowiska, jak na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

PD Co z dumą zostało sponsorem obchodów Dnia Ziemi.

Relacja fotograficzna dostępna pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/galeria-zdjec,4617,dzien-ziemi-2015,23536.chtm