ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

PD Co spółka z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy Cyców na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni i wydobywanie kopaliny – węgla kamiennego ze złoża „Lublin” w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kulik”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 18 listopada 2017 roku (sobota) o godzinie 10.30 w Klubie „VIVA”, ul. Chełmska 1f, 21-070 Cyców.

Konsultacje w pozostałych gminach odbędą się w późniejszym terminie. Poinformujemy o nich z odpowiednim wyprzedzeniem.