cropped-logo.png

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – Pozytywna ocena dla inwestycji PD Co w LZW

Międzynarodowa Agencja Energetyczna pozytywnie ocenia Inwestycję PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Opublikowany niedawno raport MAE pt. Coal – Medium-Term Market Report 2014 [Węgiel – średniookresowy raport o rynku 2014] stanowi jeden z ważniejszych dokumentów opisujących branżę węglową oraz prognozy jej rozwoju w perspektywie 5-letniej.

Silna pozycja węgla jako surowca energetycznego oraz jego rola w rozwoju światowej gospodarki zdaniem autorów raportu pozostanie niezachwiana. „Węgiel ciągle jest bazą dla produkcji energii elektrycznej w skali światowej – nie wspominając o produkcji stali – z węgla produkuje się przeszło 40% światowej energii” – tak rozpoczyna się raport MAE. Agencja prognozuje, że popyt na węgiel będzie rósł w ciągu 5 lat średnio o 2,1 proc. rocznie.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna dostrzegła również potencjał rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy zwiększenia eksportu polskiego węgla pod koniec obecnej dekady. Autorzy raportu odnieśli się do inwestycji PD Co stwierdzając, że: „Nowa działalność wydobywcza ma ruszyć w Lubelskim Zagłębiu w Polsce, wzmacniając eksport z Polski pod koniec obecnej prognozy [2019/2020 – przyp. PD Co]. Nowa kopalnia będzie usytuowana blisko Bogdanki, która jest jedną z najbardziej efektywnych kosztowo kopalni na rynku (USD 43/t). Charakterystyka węgla i pokłady nowej kopalni powinny być podobne do tych w KW Bogdanka, zatem stosując nowoczesne wyposażenie, węgiel może być wydobywany po jednostkowej cenie wydobycia USD 37/t. Kopalnia skorzysta również na istniejącej linii kolejowej i infrastrukturze portowej” – mówi raport MAE.

Twórcy corocznego opracowania dobrze ocenili Polskę jako miejsce inwestycji dla przemysłu wydobywczego zaznaczając, że „warunki inwestycyjne w Polsce są pozytywne, z 19% podatkiem CIT, wsparciem rządu, opłatami na poziomie USD 1,2/t oraz dostępną i wykwalikowaną siłą roboczą”.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna działa o 1974 r. i zrzesza 28 państw o najbardziej rozwiniętych gospodarkach. Jej raporty cieszą się dużym uznaniem uczestników rynku. Na wejście do Agencji obecnie oczekują Rosja, Łotwa, Kolumbia, Litwa oraz Kostaryka.

cropped-logo.png

Stanowisko PD Co w sprawie wystąpienia Premiera Janusza Piechocińskiego

Komunikat prasowy 4 grudnia 2014 r.

Spółka PD Co przyjmuje, iż wypowiedź Premiera Janusza Piechocińskiego podczas święta Barbórki nie odnosi się do działań i planów naszej Spółki.

Spółce PD Co przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia rozpoznania, a następnie pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą na obszarze objętym 4 przyznanymi Spółce koncesjami: Kopina, Cyców, Kulik i Syczyn.

Jesteśmy przekonani, że Minister Gospodarki miał na uwadze zamiar LW Bogdanka S.A. dotyczący rozszerzenia jej działalności wydobywczej na złoża „Ostrów” i „Orzechów”.

Jednocześnie zarząd PD Co wyraża zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i innymi organami naszego kraju oraz ma nadzieję, że Pan Premier i Ministerstwo będą tak jak do tej pory wspierać inwestorów zagranicznych i rozwój polskiej gospodarki.

Celem inwestycji realizowanej przez PD Co na obszarze posiadanych przez Spółkę koncesji jest budowa nowoczesnej kopalni produkującej 6 mln ton węgla kamiennego rocznie, co znacząco zwiększy krajową produkcję tego surowca począwszy od 2020 r. Inwestycja stworzy 2000 nowych miejsc pracy.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Kazimierz Chojna

Prawnik

tel: +48 22 351 73 80

 Inwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni produkującej 6-7 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2 000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Faza projektowania i budowy kopalni oraz infrastruktury towarzyszącej rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej. Już dziś wiadomo, że przyszłymi klientami nowej kopalni mogą być m.in. europejscy producenci energii i stali.

KOMUNIKAT PD Co

512_PDCO_02

Jan Karski patronem przyszłej kopalni PDCo

Nowa kopalnia PDCo na Lubelszczyźnie będzie nosiła imię Jana Karskiego. 2.12. 2014 roku na Zamku Lubelskim odbyły się oficjalne uroczystości podpisania Aktu Intencyjnego nadania przyszłej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym imienia Jana Karskiego legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Akt podpisali Prezes PD Co- Janusz Jakimowicz, oraz  dr Wiesława Kozielewska-Trzaska – przedstawicielka rodziny Jana Karskiego oraz Jacek Woźniak- Członek Zarządu Towarzystwa Jana Karskiego.

Tytuł kawalera Orderu Orła Białego i “Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”, osiem doktoratów honoris causa, a przede wszystkim postawa pełna odwagi i nadziei, walki i niezłomności sprawiają, że pamięć o Janie Karskim należy pielęgnować i nie pozwolić by została zatarta. Wierzę, że kopalnia Jan Karski przysłuży się utrzymaniu pamięci. Dlatego z największym zaszczytem i poczuciem misji przyjąłem możliwość nazwania kopalni imieniem tak wielkiego Polaka. Zaszczyt jest tym większy, że końca dobiega rok Jana Karskiego. Cieszy mnie, że Prairie Mining i PD Co mogą w ten sposób uczestniczyć w celebracji mówi w przemówieniu prezes PD Co Janusz Jakimowicz.

Honorowym gościem uroczystości była JE Ambasador Związku Australijskiego w Polsce Jean Dunn.

Swoją obecnością zaszczycili nas również Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk- Prezydent Miasta Lublin oraz samorządowcy z powiatu chełmskiego i łęczyńskiego.

 

 

 

 

cropped-logo.png

Prawomocna decyzja Ministra Środowiska

5 listopada 2014 r. została wydana ostateczna i prawomocna decyzja Ministra Środowiska w sprawie utrzymania w mocy wcześniejszej decyzji odmawiającej przyznania koncesji wydobywczej Lubelskiemu Węglowi Bogdanka S.A. w obszarze K-6-7.

Decyzja MŚ potwierdziła, że PD Co przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze złóż węgla kamiennego objętych koncesjami. Po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej PD Co uzyska pierwszeństwo w ustanowieniu na jej rzecz użytkowania górniczego na potrzeby prowadzenia wydobycia.

Więcej na ten temat w komunikacie  Stanowisko_PDCo_wsdecyzjiMS-151114

 

PD Co gościem sesji Rady Miasta w Rejowcu Fabrycznym

 Na zaproszenie władz Rejowca Fabrycznego 7 listopada 2014 r. na sesji Rady Miasta gościli Prezes Zarządu Janusz Jakimowicz oraz dr Witold Wołoszyn -manager ds. środowiskowych.

Podczas sesji Prezes Janusz Jakimowicz przedstawił inwestycję PD Co w Lubelskim Zagłębiu IMG_1410Węglowym oraz jej wpływ na lokalne społeczności i samorząd. W prezentacji- radni i mieszkańcy mogli dowiedzieć się w szczegółach na czym polega istota prac rozpoznawczych i oraz jakie są metody realizacji nowoczesnych inwestycji wydobywczych.

Dr Witold Wołoszyn przedstawił informacje dotyczące prowadzonych przez PD Co kompleksowych badań środowiskowych oraz omówił uwarunkowania środowiskowe związane z realizacją inwestycji.

 Przedstawiciele PD Co odpowiedzieli również na pytania zadane przez radnych i mieszkańców. IMG_1411Jednocześnie władze Rejowca Fabrycznego potwierdziły swoją wolę współpracy i wspierania naszej spółki w dążeniu do realizacji projektu budowy nowej Kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Dziękujemy za zaproszenie, interesującą dyskusję oraz nieocenione wsparcie władz miejskich.

 

 

Konferencja „Środowisko Informacji” z udziałem PD Co.

W dniach 1-2 października 2014 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Środowisko Informacji”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele PD Co., Witold Wołoszyn i Mariusz Morańda.Fot. Przedstawiciele PD Co na KonferencjiPrzedstawiciele wygłosili referat pt. „Niepewność danych a ryzyko inwestycyjne na przykładzie doświadczeń spółki eksploracyjnej PD Co”.

W przygotowaniu prezentacji na konferencję uczestniczyła również Iwona Sieniawska. Referat PD Co spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników Sesji nr I, która poświęcona była ocenom oddziaływania na środowisko.

Pełne informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:    http://www.mos.gov.pl/kategoria/5731_konferencja_srodowisko_informacji/

 

Samorządowcy za inwestycją PD Co

Samorządowcy popierają PD Co w dążeniu do wybudowania nowej kopalni węgla kamiennego. Uchwały wspierające naszą inicjatywę przyjmują kolejne samorządy z terenu planowanej inwestycji.

cropped-logo.png

Wspierają nas Rada Powiatu Chełmskiego, Rada Miasta Chełm, Rada Miasta Rejowiec Fabryczny, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Rada Gminy Siedliszcze. Jako PD Co dziękujemy za wsparcie samorządowców. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki zostaną zwieńczone koncesją wydobywczą i rozpoczęciem budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Powiecie Chełmskim.

 

Będzie to pierwsza od dziesięcioleci kopalnia węgla kamiennego budowana od podstaw. Nasza inwestycja da już 1 700 miejsc pracy w fazie budowy. Podczas produkcji zatrudnienie znajdzie 2 000 osób.  Według szacunków firmy Deloitte jedno miejsce pracy w górnictwie tworzy kolejne 4 w sektorach towarzyszących. W sumie 10 000 osób może znaleźć zatrudnienie, dzięki inwestycji PD Co. Nowa kopalnia z jednej strony ograniczy emigrację, a z drugiej strony przyciągnie ludzi z różnych części Polski do Chełma i okolic.

Wsparcie Samorządów

Rada_Miasta_Chełm

20140910Gmina_Siedliszcze_MŚ

Zarządy Prairie Mining oraz PD Co na spotkaniu z analitykami

26 września 2014 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu firm PD Co i Prairie Mining z analitykami finansowymi rynku polskiego oraz przedstawicielami firm zarządzającymi aktywami.

 

zdjecie 2CEO Prairie Mining Limited, Pan Benjamin Stoikovich zaprezentował plan inwestycyjny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz odpowiadał na pytania analityków dotyczące realizacji inwestycji oraz docelowych rynków sprzedaży węgla. Wyjaśnił również metody pozyskiwania finansowania.

W spotkaniu wzięli udział analitycy finansowi, którzy sporządzają opracowania i rekomendacje projektów inwestycyjnych dla takich banków jak: PKO BP, Erste Group, ING Securities, Societe Generale CIB, Deutsche Bank, UniCredit CAIB, BPS, PTE Allianz SA, ING i BZ WBK oraz firm zarządzających aktywami i domów inwestycyjnych, m.in. Capital Partners S.A. i DI Investors SA.

Analitycy pozytywnie ocenili potencjał inwestycji PD Co. Nowatorski na polskim rynku projekt o wartości 2,5 miliarda złotych może stać się pierwszą od ponad trzydziestu lat inwestycją typu ‚greenfield’ w sektorze wydobycia węgla kamiennego w Polsce.

Projekt PD Co jest realizowany według najwyższych polskich i międzynarodowych standardów technicznych oraz wymagań stawianych przez czołowe światowe instytucje finansowe, stanowiąc punkt odniesienia dla inwestorów.

 

Jednogłośna uchwała Rady Powiatu Chełmskiego popierająca PD Co

25 września 2014 r. podczas XXX sesji Rady Powiatu Chełmskiego  - radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie poparcia budowy kopalni węgla kamiennego przez PD Co na terenie gmin powiatu.

 

IMG_1311

W obradach Rady Powiatu uczestniczył Janusz Jakimowicz- prezes PD Co, który przedstawił uwarunkowania i korzyści z Inwestycji PD Co dla powiatu i gmin objętych Inwestycją. W ocenie prezesa Jakimowicza województwo lubelskie ma potencjał na stworzenie prawdziwego zagłębia węglowego. W jego skład powinno wejść co najmniej kilka kopalń węgla oraz przedsiębiorstwa z sektorów powiązanych, szczególnie energetyki.

 Prezes Jakimowicz podkreślił, że budowa nowej kopalni nie może się odbyć bez wsparcia władz samorządowych i lokalnych społeczności. Odpowiadał również na pytania radnych dotyczące m.in. lokalizacji infrastruktury  naziemnej, planowanej daty uruchomienia produkcji oraz obecnego statusu Inwestycji.

Dziękujemy za zaproszenie i dotychczasowe wsparcie władz samorządowych.

Dożynki Powiatowe nad zalewem w Żółtańcach

14 września prezes PD Co. Janusz Jakimowicz oraz Artur Kluczny- Członek Rady nadzorczej gościli na Chełmskich Dożynkach Powiatowych. 

Dziękujemy władzom powiatowym za zaproszenie na tę uroczystość. Liczymy na dalszą owocną współpracę dla dobra mieszkańców Chełmszczyzny. Z kolei na dożynkach gminnych w Cycowie PD Co. reprezentowała Iwona Sienawska- menadżer działu geologii.

PD Co. wspólnie z animatorami z lubelskiego Centrum Wolontariatu przygotowało gry i zabawy dla dzieci w naszych specjalnych namiotach. Odpowiadaliśmy również na pytania związane z postępem prac nad projektem budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Dziękujemy wszystkim za serdeczne przyjęcie.