Archiwa kategorii: Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

PD Co spółka z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy Cyców na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni i wydobywanie kopaliny – węgla kamiennego ze złoża „Lublin” w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kulik”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 18 listopada 2017 roku (sobota) o godzinie 10.30 w Klubie „VIVA”, ul. Chełmska 1f, 21-070 Cyców.

Konsultacje w pozostałych gminach odbędą się w późniejszym terminie. Poinformujemy o nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wizyta China Coal

W lipcu 2017 r. odbyła się wizyta chińskiej delegacji w skład, której weszli IMG_7091 (2)przedstawiciele chińskich firm China Coal, Jinan Mine Design Institute oraz China National Machinery Import and  Export Corporation.

Wymienione firmy będą ściśle współpracować przy projektowaniu i budowie kopalni Jan Karski. China Coal jako główny partner biznesowy jest odpowiedzialny za przebieg inwestycji od strony technicznej; rolą Jinan Mine Design Institute jest zaprojektowanie kopalni wykorzystując najlepsze dostępne technologie, zaś CMC, działając jako korporacja handlu zagranicznego wspiera China Coal w przygotowaniu pakietu finansowego. Podczas dwóch intensywnych tygodni obrad PD Co wraz z chińskimi firmami omówione zostały postępy w inwestycji oraz plany na najbliższą przyszłość. Zespoły techniczne kontynuowały prace nad BFS. Chińska delegacja udała się z wizytą do miejscowości Kulik, w powiecie chełmskim, gdzie ma powstać zakład wydobywczy oraz obejrzała polskie porty morskie, przez które częściowo ma być eksportowany węgiel z kopalni Jan Karski na zagraniczne rynki. Podczas wizyty, przedstawiciele China Coal oraz CMC, spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego, panem Krzysztofem Grabczukiem, oraz z Wojewodą Lubelskim, prof. Przemysławem Czarnkiem. Zarówno Wicemarszałek, jak i Wojewoda, zapewnili o swoim wsparciu dla budowy kopalni, chińskich partnerów oraz chęci dalszego rozwijania przyjaznych relacji.

Konferencja „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”

Podczas konferencji „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”, która odbyła się 16 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac nad projektem kopalni. Współorganizatorami konferencji byli burmistrzowie miast Siedliszcza Hieronim Zonik oraz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys. Konferencja zakończyła się podpisaniem petycji wyrażającej poparcie dla nowej kopalni na Lubelszczyźnie.

Konferencja - Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowyW spotkaniu wzięli udział samorządowców z gmin, które w przyszłości będą funkcjonowały bezpośrednio na obszarze górniczym oraz z gmin z nim sąsiadujących, w tym przedstawicieli miasta Siedliszcze, miasta i gminy Rejowiec Fabryczny oraz gminy Wierzbicy.

W konferencji wziął udział Ambasador Australii Paul Wojciechowski. Wśród gości znaleźli się Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Tomasz Sonntag. Podczas powitania Prezes Prairie Mining Ben Stoikovich omówił obecny stan postępu projektu oraz aktualną sytuację na rynku węgla w Europie. Podziękował również mieszkańcom i władzom samorządom za niesłabnące wsparcie.

Ambasador Australii w swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie rządu australijskiego w inwestycję, a także wagę współpracy Polski i Australii jako partnerstwa znaczących producentów węgla. Ambasador zaznaczył, że projekt kopalni Jan Karski jest testem dla Polski na wykonalność inwestycji zagranicznych. Powstanie kopalni przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a profil inwestycji wpisuje się w założenia programu gospodarczego Premiera Morawieckiego.

Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego kolejny raz zadeklarował poparcie dla inwestycji. Podkreślił, że jest ona szansą dla województwa lubelskiego na aktywizację gospodarczą. Jest również możliwością do zaprezentowania się na arenie europejskiej jako region przyjazny dla inwestycji zagranicznych. Grabczuk podkreślił również niezwykłość zjawiska, jakim jest mocne poparcie mieszkańców powiatu chełmskiego dla inwestycji.

Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, organizacji działającej pod nadzorem Ministra Rozwoju, Łukasz Chrabański zapewnił o poparciu tej instytucji dla inwestycji.

W obszernej prezentacji Mirosław Taras, członek kadry zarządzającej Prairie Mining. zaprezentował stan realizacji inwestycji i prace przygotowawcze, jakie zostały dotąd poczynione. Wśród nich: uzyskanie pozytywnej opinii projektu zagospodarowania złoża „Lublin” przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie; uzyskanie warunków przyłączenia kopalni do sieci energetycznej PGE, podpisanie umowy z firmą SAG Elbud Gdańsk na projekt linii energetycznej; koncepcję zagospodarowania terenów cementowni oraz wyrobiska w mieście Rejowiec Fabryczny, a także podpisanie umowy o współpracy z China Coal przy budowie i finansowaniu kopalni. Mirosław Taras podkreślił zakres i ogrom wykonanych prac przez Prairie i zapewnił, że plan inwestycji zakłada rozpoczęcie budowy niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej.

Burmistrzowie Hieronim Zonik oraz Stanisław Bodys zapewnili o pozytywnym nastawieniu wśród mieszkańców swoich miast i zadeklarowali dalsze działania na rzecz wsparcia koncesji dla Prairie Mining. Poparcie oraz uznanie dla metodyki realizacji inwestycji wyraził Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski, który z wykształcenia jest inżynierem górniczym i wiele lat przepracował w lubelskich kopalniach.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie petycji do rządu, w której samorządowcy zwracają się do Premier, Ministra Środowiska oraz Ministra Energii o stworzenie przyjaznych warunków dla realizacji inwestycji. Petycję podpisali m.in. Tomasz Szczepaniak – wicestarosta chełmski, Hieronim Zonik – Burmistrz Miasta Siedliszcza, Stanisław Bodys – Burmistrz Miasta Rejowca Fabrycznego, Andrzej Chrząstowski – Wójt Gminy Wierzbica, Zdzisław Krupa – Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, Tadeusz Górski – Burmistrz Rejowca oraz wielu innych przedstawicieli samorządowców.

cropped-image001.jpg

Konferencja „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”

W najbliższy wtorek (16 maja) w Lublinie odbędzie się konferencja poświęcona przygotowaniom do budowy Kopalni Jan Karski. Swój udział potwierdzili m.in. Pan Paul Wojciechowski- Ambasador Australii w Polsce, Pan Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego oraz samorządowcy z terenu, na którym powstanie kopalnia. Przedstawiamy Państwu program konferencji.

Konferencja
„Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”
16 maja 2017, godz. 11:00
Lubelskie Centrum Konferencyjne – sala S1
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

AGENDA

11.00-11.10 Otwarcie konferencji. Przywitanie gości
Ben Stoikovich, Dyrektor Generalny Prairie Mining

11.10-11.30  Przemówienia
Pan Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce
Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Przedstawiciel PAIH

11.30-12:00  Prezentacja postępów inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
Zarząd PD Co

12.00-12:20  Przemówienia
Pan Stanisław Bodys, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
Pan Hieronim Zonik, Burmistrz Miasta Siedliszcze

12.20-12.30  Zakończenie konferencji

12.30-14.00  Poczęstunek

Rozwój górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

17 czerwca 2015 roku, w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Rozwój górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”. Na zaproszenie Starosty Piotra Deniszczuka wzięli w niej udział przedstawiciele PD Co.

 

SONY DSCCelem konferencji było przedstawianie perspektywy budowy nowych kopalń oraz infrastruktury transportowej na terenie Powiatu Chełmskiego. Podczas konferencji wskazywano, że inwestycja w wysokości ponad 2,5 mld zł planowana przez polską Spółkę PD Co należącą do australijskiej Prairie Mining może trwale wzmocnić potencjał całego regionu i dać zupełnie nowy impuls dla rozwoju Polski Wschodniej.

Przedstawiciele PD Co przedstawili prezentację multimedialną podsumowującą 3-letni program eksploracyjny, plany oraz narzędzia używane do planowania budowy kopalni, a także innowacyjne technologie, które mają zostać zastosowane w kopalni węgla Jan Karski.

Inwestycja obejmująca budowę kopalni wiąże się z szeregiem korzyści natury ekonomicznej, których beneficjentami są zarówno społeczność i samorządy lokalne, przedsiębiorstwa krajowe oraz Skarb Państwa.SONY DSC

Wybudowanie i uruchomienie nowej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym przyniesie nawet 2 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio i kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetów gmin i Skarbu Państwa rocznie.

Założeniem w procesie inwestycyjnym PD Co jest stworzenie kopalni w oparciu o niskie koszty produkcji węgla, dzięki czemu będzie on konkurencyjny na rynku europejskim.

Inwestycja PD Co jest jedną z pierwszych od dziesięcioleci inwestycją typu greenfield w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce i ze względu na planowaną formę finansowania może posłużyć jako zachęta dla kapitału zagranicznego do szerszego rozpoznania w możliwościach inwestycyjnych w Polsce, a zwłaszcza w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Po zakończonej konferencji w imieniu Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz samorządów z Górniczego Obszaru Funkcjonalnego tj. gminy Siedliszcze, Rejowiec, Wierzbica, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny został napisany list do Pani Ewy Kopacz – Prezes Rady Ministrów, Pana Janusza Piechocińskiego – Ministra Gospodarki, Wicepremiera oraz Pana Macieja H. Grabowskiego – Ministra Środowiska z poparciem dla budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

SONY DSCPage_00001Page_00002

Zrównoważone pozyskiwanie źródeł energii- konferencja w Siedliszczu

29.05.2015 przedstawiciele PD Co wzięli udział w konferencji w Siedliszczu. Zaprezentowano aktualny postęp prac nad budową nowej kopalni  w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.  Gmina Siedliszcze obok Cycowa i Wierzbicy jest jedną z potencjalnych lokalizacji nowej kopalni „Jan Karski”.

gerb siedliszczePrezes Janusz Jakimowicz poinformował, że w ramach prac rozpoznawczych, przygotowania do budowy kopalni spółka zainwestowała prawie 100 mln. złotych, z czego ponad 50 zostanie wpłacone Skarbowi Państwa po uzyskaniu koncesji wydobywczej.

Jesteśmy bardzo zaawansowani pod względem prac projektowych, stworzyliśmy modele złoża, opracowujemy koncepcje dla infrastruktury naziemnej, np. torów kolejowych, zakładów, ale też biur czy łaźni – mówi Janusz Jakimowicz.

Aktualnie PD Co od 6 miesięcy czeka na wydanie ostatecznych decyzji związanych z dokumentacją prac geologicznych.

Na początku lutego ministerialna Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska, udzieliła pozytywnych rekomendacji dla dokumentacji przygotowanej przez PD Co. Mimo tego, wciąż nie ma ostatecznej decyzji.  Pozyskaliśmy wiele nowych informacji o zagłębiu, np. odkryliśmy duże złoża węgla koksującego. Wynik naszych prac ma bardzo dużą wartość i umożliwia po wykonaniu odwiertów podszybowych budowę kopalni. Nie rozumiem, czemu urzędnicy ministerstwa od 6 miesięcy nie są w stanie wydać ostatecznej decyzji w tej sprawie – mówi prezes Janusz Jakimowicz.  Dopiero ta decyzja otworzy drogę do koncesji wydobywczej, która jest niezbędna do rozpoczęcia etapu budowy samej kopalni.

Mirosław Taras – doradca Zarządu PD Co. – były prezes LW Bogdanka oraz Kompanii Węglowej podkreślał, że celem spółki jest jak najszybsze uruchomienie urobku z nowej kopalni,, która będzie wydajna i bezpieczna.

 

Inwestycja PD Co. w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę od podstaw nowoczesnej kopalni produkującej 6 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych.

W trakcie konferencji zorganizowanej przez wójta gminy Siedliszcze mówiono również o nowych metodach uzysku źródeł energii z biomasy oraz magazynowania energii słonecznej.

 

Australijscy inwestorzy rozwijają Polskę

15 maja 2015 r. odbyła się inauguracja budowy drugiej części portu kontenerowego  DTC w Gdańsku. Inwestycja warta 200 mln Euro jest zrealizowana przez kapitał australijski i przyczynia się wzmocnienia pozycji Polski w handlu międzynarodowym.

fot. Mateusz Ochocki / KFPGłębokowodny port w Gdańsku umożliwia wpływanie statków z Azji, bez konieczności przeładunku w portach ARA i niemieckich. Już teraz do Gdańskiego portu zawijają największe kontenerowce, które przewożą ładunki przeznaczone dla odbiorców z środkowo-wschodniej Europy. Port DTC umożliwił powstanie oraz przyczyni się do dalszego  rozwoju wielu firm z branży logistyczno-spedycyjnej oraz centrów transportu intermodalnego.

W trakcie otwarcia odbyło się spotkanie Ambasador Australii JE Jean Dunn, Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Radcy Handlowego i szefa Austrade Steve Rank, Dyrektora Polskich Inwestycji Rozwojowych Marcina Piaseckiego z australijskimi firmami działającymi w Polsce. Omówiono rolę australijskich przedsiębiorstw jako katalizatorów innowacyjności w dziedzinach logistyki (Macquarie Bank), energetyki (Subsee, Noja Power) oraz surowców (PD Co).

 

Uczestniczący w spotkaniu prezes PD Co Janusz Jakimowicz powiedział, że Polskę i Australię bardzo wiele łączy, między innymi przedsiębiorczość i odwaga do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań. W odniesieniu do kopalni im. Jana Karskiego wskazał na możliwość redukcji zagrożeń dla górników, ale również ograniczenia kosztów wydobycia przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i możliwość zaprojektowania kopalni od podstaw z zastosowaniem najlepszych polskich i międzynarodowych wzorców. Prezes Jakimowicz podkreślił, że Polska jest świetnym miejscem do zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które w części już są projektowane i produkowane w kraju.

PD Co pragnie podziękować JE Ambasador Jean Dunn i Ambasadzie Australii Polska oraz Prezesowi Zarządu Panu Maćkowi Kwiatkowskiemu i DTC Gdańsk S.A. za zaproszenie.

fot. Mateusz Ochocki / KFPInwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni produkującej 6-7 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2 000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Faza projektowania i budowy kopalni oraz infrastruktury towarzyszącej rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej. Już dziś wiadomo, że przyszłymi klientami nowej kopalni mogą być m.in. europejscy producenci energii i stali.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie wniosku koncesyjnego LWB na obszar K-6-7.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 7441

w sprawie odmowy udzielenia koncesji wydobywczej dla Lubelskiego Węgla Bogdanka SA

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 29 października 2014 r., znak: SPS-024-7441/14, zapytanie posła Sławomira Zawiślaka w sprawie odmowy udzielenia koncesji wydobywczej dla LW Bogdanka przedstawiam odpowiedź na to zapytanie z uprzejmą prośbą o przyjęcie zawartych w nim wyjaśnień.

1. W dniu 31 lipca 2012 r. minister środowiska udzielił na rzecz PD Co sp. z o.o. koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców pokrywającym się w całości ze złożem Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7. Spółka PD Co uznała, że złoże to nie jest wystarczająco rozpoznane dla potrzeb budowy nowej kopalni i wymaga wykonania dodatkowych otworów wiertniczych w celu potwierdzenia parametrów złożowych. Organ koncesyjny nie ma podstaw formalnych ani merytorycznych, by odmówić przedsiębiorcy możliwości dodatkowego rozpoznania udokumentowanego złoża na jego wniosek i koszt. Dzięki przeprowadzeniu nowych prac geologicznych Skarb Państwa pozyskuje nową cenną informację geologiczną. PD Co sp. z o.o. prowadzi na własny koszt rozpoznawanie złoża zgodnie z prawem oraz warunkami koncesji, zmierzając bezpośrednio do spełnienia celu koncesji, czyli udokumentowania złoża i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej.

2. Uprzejmie informuję, że udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego z przedmiotowego złoża, w sytuacji gdy udzielono na to samo złoże koncesji na rozpoznawanie innemu przedsiębiorcy jest sprzeczne z zasadami racjonalnej gospodarki złożami kopalin, której wyrazem powinny być działania sprzyjające prawidłowemu określeniu obszarów występowania złóż kopalin oraz ich udokumentowania zgodnie z zasadami wiedzy geologicznej, optymalizacji rozpoznania, najlepszego wykorzystania złóż oraz bezpieczeństwa prowadzenia eksploatacji. Wyrazem racjonalnej gospodarki złożem jest w tym przypadku pozyskanie nowej informacji geologicznej i danych geologicznych o budowie złoża, co w przyszłości może się przełożyć na lepsze zaprojektowanie eksploatacji tego złoża i zapewnienie większego bezpieczeństwa prowadzenia prac. Koncesja rozpoznawcza jest instrumentem umożliwiającym prowadzenie przez organ świadomej polityki służącej racjonalnej gospodarce złożami surowców. Udzielanie koncesji rozpoznawczych stanowi bowiem zapewnienie efektywnej eksploatacji złóż. Dokładne rozpoznanie geologiczne złoża kopaliny pozwala na jego racjonalne wykorzystanie w przyszłości, co niewątpliwie leży w interesie publicznym.

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny nie może także stawać w sprzeczności z ochroną interesu publicznego rozumianego jako interes społeczny. Organ koncesyjny nie może podejmować decyzji, które podważają zaufanie podmiotów do organu. Zgodnie z art. 7 K.p.a. ˝w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli˝. Miarą interesu społecznego może być tu dokładność rozpoznania geologicznego.

Przeciwko udzieleniu na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA koncesji na wydobywanie w odniesieniu do tej samej przestrzeni i tego samego złoża, co do których udzielono koncesji na rozpoznawanie innemu przedsiębiorcy przemawiały nie tylko względy interesu publicznego odnoszące się do korzyści ogółu, ale także względy uzasadnionego interesu indywidulanego tego innego przedsiębiorcy, który to interes zgodnie z poglądami doktryny, z uwagi na fakt, iż ogół podmiotów tworzony jest przez poszczególne jednostki, zaliczany jest także do wartości definiujących interes publiczny zwierający szereg pożądanych stanów bezpośrednio i konkretnie kształtujących sytuację prawną jednostki.

Ponadto informuję, że decyzja o odmowie udzielenia koncesji na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7 była przedmiotem ponownego rozpatrzenia sprawy. Lubelski Węgiel Bogdanka SA wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez udzielenie jej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7.

Minister środowiska w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy dokonał szczegółowej analizy okoliczności przedstawionych we wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w aktach sprawy. Ponowna analiza i ocena dokumentów zgromadzonych w sprawie prowadziła jednoznacznie do wniosku, iż w sytuacji obowiązywania koncesji ministra środowiska na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców (Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6i K-7) udzielonej dnia 31 lipca 2012 r. na rzecz PD Co sp. z o.o. oraz umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu rozpoznawania tego złoża nie jest możliwe udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego z tego samego złoża na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego minister środowiska w dniu 5 listopada 2014 r. podjął decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 5 września 2014 r.

Chciałbym również poinformować, że postępowanie odwoławcze było prowadzone przez inny skład osobowy, który po szczegółowym zapoznaniu się z zarzutami o naruszeniu przepisów proceduralnych, jak i prawa materialnego podnoszonymi przez Lubelski Węgiel Bogdankę SA stwierdził, że nie zasługują one na uznanie.

3. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 597 i 850) koncesja wygasa z upływem czasu, na jaki została udzielona, jeżeli stała się bezprzedmiotowa, w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, w przypadku likwidacji przedsiębiorcy lub zrzeczenia się jej. W przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców nie zaistniała żadna z ww. przesłanek.

Jeżeli zaś chodzi o dokonane zmiany koncesji udzielonej na rzecz PD Co sp. z o.o. to przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze stosuje się do zmian odpowiednio, a organ koncesyjny w toku prowadzonych postępowań ustalił, jak wymaga tego art. 155 K.p.a., że przedmiotowe zmiany leżały w interesie strony, przy czym zmianom tym nie sprzeciwiały się przepisy szczególne ani też nie naruszały one interesu społecznego.

4. Wyjaśniam również, że postępowanie administracyjne zakończone decyzją ministra środowiska z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniającą koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców udzieloną na rzecz PD Co sp. z o.o. toczyło się niezależnie od postępowania z wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, a Lubelski Węgiel Bogdanka SA nie była stroną tego postępowania z powodu nieposiadania interesu prawnego w przedmiotowym postępowaniu.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z posiadaną wiedzą, PD Co sp. z o.o. wykonuje koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze Cyców prawidłowo i nie przekroczyła terminu rozpoczęcia działalności opisanego w ww. koncesji.

5. Pragnę uprzejmie wyjaśnić, że minister środowiska w decyzji z dnia 5 września 2014 r. nie uznał ekspektatywy do ustanowienia na rzecz PD Co sp. z o.o. użytkowania górniczego, a jedynie wskazał, że PD Co sp. z o.o. podniosła w postępowaniu okoliczność, że ewentualne udzielenie koncesji na rzecz Lubelskiego Węgla Bogdanka SA naruszy ekspektatywę przysługującą jej w zakresie ustanowienia na jej rzecz użytkowania górniczego na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża K-6 i K-7 z pierwszeństwem przed innymi podmiotami. Organ koncesyjny wyraźnie wskazał, iż właściwy do orzekania w kwestii posiadania ekspektatywy prawa pierwszeństwa jest odpowiednio sąd powszechny albo trybunał arbitrażowy.

Dodatkowo informuję, że postępowanie z wniosku Lubelskiego Węgla Bogdanka SA było prowadzone bez zbędnej zwłoki, a z powodu znacznego skomplikowania sprawy termin rozstrzygnięcia był przesuwany zgodnie z przepisami K.p.a., o czym strony były każdorazowo informowane pisemnie.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Sławomir Marek Brodziński

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r.

wersja PDF

PD Co sponsorem Dnia Ziemi na UMCS

Dnia 24 kwietnia 2015 roku Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie zorganizował obchody Dnia Ziemi, skierowane głównie do dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego.

Plakat DZIEŃ ZIEMI

Na zaproszenie Organizatorów, w wydarzeniu tym wzięli aktywny udział przedstawiciele PD Co. Dr Witold Wołoszyn i Milena Wdowiak z lubelskiego biura PD Co przedstawili młodzieży licealnej specjalnie przygotowaną prezentację pt. „Wykorzystanie GIS w praktyce – na przykładzie inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”.

Zaprezentowane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieżowego audytorium. Należy podkreślić, że w obchodach Dnia Ziemi uczestniczyli także przedstawiciele wyspecjalizowanych urzędów zajmujących się na co dzień ochroną środowiska, jak na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

PD Co z dumą zostało sponsorem obchodów Dnia Ziemi.

Relacja fotograficzna dostępna pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/galeria-zdjec,4617,dzien-ziemi-2015,23536.chtm

Potencjał gospodarczy Lubelskiego Zagłębia Węglowego oczami posła australijskiego parlamentu


Pan Luke Simpkins – poseł parlamentu Związku Australijskiego gościem zarządu PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W dniach 28-29 kwietnia 2015 odwiedził Lublin oraz Ziemię Chełmską. Pan Luke Simpkins pochodzi z Perth (WA), jest posłem parlamentu krajowego, członkiem rządzącej partii liberalnej i obecnie zasiada w komisjach ds. obrony, spraw zagranicznych i handlu.

DSC_0180Celem jego wizyty było m.in. zapoznanie się z potencjałem gospodarczym Polski oraz uzyskanie bezpośrednich informacji o inwestycji Prairie Mining w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
Podczas wizyty Pan Poseł odbył szereg spotkań z władzami samorządowymi regionu. Uczestniczył również w spotkaniu prezentującym potencjał gospodarczy regionu, które zostało zorganizowane przez Lubelski Klub Biznesu oraz zwiedził placówkę Straży Granicznej w Dorohusku, której funkcjionariusze strzegą zewnętrznej granicy UE. Spotkanie z przedstawicielami władz gminnych i powiatowych powiatu chełmskiego było okazją do prezentacji możliwości inwestycyjnych dla przedsiębiorców australijskich w regionu, a w szczególności na terenach Funkcjonalnego Obszaru Gospodarczego utworzonego przez gminy: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i Wierzbica.
Podsumowując wizytę poseł Luke Simpkins stwierdził, że: „Polska jest bardzo ciekawym miejscem, które łączy europejską tradycję z energią i zmysłem przedsiębiorczości, który są charakterystyczne dla Australijczyków. Po powrocie do kraju będę dużo mówił o Polsce, o możliwościach, które oferuje ten kraj, ale też o imponującej tradycji i kulturze, którą zobaczyłem w Polsce.- podkreślał Luke Simpkins.
Zarząd PD Co dziękuje władzom Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Chełmie, miejskim i gminnym oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie za wsparcie w organizacji wizyty. Jpeg