O firmie

PD Co Sp. z o.o. to nowoczesna polska spółka eksploracyjna powołana do zrealizowania Projektu budowy nowej kopalni na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. PD Co jest częścią notowanej na giełdzie australijskiej spółki Prairie Mining Limited (ASX:PDZ), wspieranej przez grupę australijskich inwestorów Apollo. Menedżerowie Prairie Mining Limited posiadają globalne doświadczenie w identyfikacji i rozpoznaniu złóż mineralnych oraz w realizacji projektów wydobywczych.

PD Co. Sp. z o.o. korzysta z osiągnięć polskiej i australijskiej technologii przy realizacji Projektu w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Do organów PD Co powołani są polscy menedżerowie oraz polscy eksperci z branży górniczej i geologii. Ponadto ze Spółką ściśle współpracują polskie firmy, laboratoria, instytucje naukowe oraz międzynarodowi konsultanci.

Spółka PD Co ma na uwadze dobro wszystkich interesariuszy związanych z inwestycją. Wśród priorytetów spółki znajdują się: wspomaganie rozwoju lokalnych społeczności, minimalizowanie wpływu projektu na środowisko oraz współpraca z władzami publicznymi.