O inwestycji

Inwestycje Kopalnia Jan Karski realizuje spółka poszukiwawczo-wydobywcza  Prairie Mining Limited poprzez należącą do niej polską spółkę PD Co. W Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakończono program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym spółka uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Dokumenty niezbędne do jej uzyskania Spółka planuje złożyć do Ministerstwa Środowiska w pierwszej połowie 2017 r.

Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie. Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln dolarów.

Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio 10 000 miejsc pracy. Infrastruktura naziemna zakładu górniczego powstanie w miejscowości Kulik, w powiecie Chełmskim. Jest to optymalne umiejscowienie zakładu górniczego ze względu na dostęp do kluczowych pokładów węgla oraz utrzymanie zaplanowanego poziomu kosztów operacyjnych.

PDMkt123_JanKarski_Concessions_topo_drilling_Polish

Spółka ma na uwadze dobro wszystkich interesariuszy związanych z inwestycją. Wśród priorytetów znajdują się: wspomaganie rozwoju lokalnych społeczności, minimalizowanie wpływu projektu na środowisko oraz współpraca z władzami publicznymi. Budowa kopalni Jan Karski przyniesie długotrwałe zyski całemu regionowi, w tym między innymi: powstanie nowych miejsc pracy, inwestycje w sektorze usługowym, rozbudowę infrastruktury oraz większą rozpoznawalność regionu wśród inwestorów zagranicznych.

Wartości jakimi kieruje się Spółka realizując inwestycje:
ssg