Archiwa tagu: konferencja

Konferencja „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”

Podczas konferencji „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”, która odbyła się 16 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac nad projektem kopalni. Współorganizatorami konferencji byli burmistrzowie miast Siedliszcza Hieronim Zonik oraz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys. Konferencja zakończyła się podpisaniem petycji wyrażającej poparcie dla nowej kopalni na Lubelszczyźnie.

Konferencja - Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowyW spotkaniu wzięli udział samorządowców z gmin, które w przyszłości będą funkcjonowały bezpośrednio na obszarze górniczym oraz z gmin z nim sąsiadujących, w tym przedstawicieli miasta Siedliszcze, miasta i gminy Rejowiec Fabryczny oraz gminy Wierzbicy.

W konferencji wziął udział Ambasador Australii Paul Wojciechowski. Wśród gości znaleźli się Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Tomasz Sonntag. Podczas powitania Prezes Prairie Mining Ben Stoikovich omówił obecny stan postępu projektu oraz aktualną sytuację na rynku węgla w Europie. Podziękował również mieszkańcom i władzom samorządom za niesłabnące wsparcie.

Ambasador Australii w swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie rządu australijskiego w inwestycję, a także wagę współpracy Polski i Australii jako partnerstwa znaczących producentów węgla. Ambasador zaznaczył, że projekt kopalni Jan Karski jest testem dla Polski na wykonalność inwestycji zagranicznych. Powstanie kopalni przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a profil inwestycji wpisuje się w założenia programu gospodarczego Premiera Morawieckiego.

Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego kolejny raz zadeklarował poparcie dla inwestycji. Podkreślił, że jest ona szansą dla województwa lubelskiego na aktywizację gospodarczą. Jest również możliwością do zaprezentowania się na arenie europejskiej jako region przyjazny dla inwestycji zagranicznych. Grabczuk podkreślił również niezwykłość zjawiska, jakim jest mocne poparcie mieszkańców powiatu chełmskiego dla inwestycji.

Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, organizacji działającej pod nadzorem Ministra Rozwoju, Łukasz Chrabański zapewnił o poparciu tej instytucji dla inwestycji.

W obszernej prezentacji Mirosław Taras, członek kadry zarządzającej Prairie Mining. zaprezentował stan realizacji inwestycji i prace przygotowawcze, jakie zostały dotąd poczynione. Wśród nich: uzyskanie pozytywnej opinii projektu zagospodarowania złoża „Lublin” przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie; uzyskanie warunków przyłączenia kopalni do sieci energetycznej PGE, podpisanie umowy z firmą SAG Elbud Gdańsk na projekt linii energetycznej; koncepcję zagospodarowania terenów cementowni oraz wyrobiska w mieście Rejowiec Fabryczny, a także podpisanie umowy o współpracy z China Coal przy budowie i finansowaniu kopalni. Mirosław Taras podkreślił zakres i ogrom wykonanych prac przez Prairie i zapewnił, że plan inwestycji zakłada rozpoczęcie budowy niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej.

Burmistrzowie Hieronim Zonik oraz Stanisław Bodys zapewnili o pozytywnym nastawieniu wśród mieszkańców swoich miast i zadeklarowali dalsze działania na rzecz wsparcia koncesji dla Prairie Mining. Poparcie oraz uznanie dla metodyki realizacji inwestycji wyraził Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski, który z wykształcenia jest inżynierem górniczym i wiele lat przepracował w lubelskich kopalniach.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie petycji do rządu, w której samorządowcy zwracają się do Premier, Ministra Środowiska oraz Ministra Energii o stworzenie przyjaznych warunków dla realizacji inwestycji. Petycję podpisali m.in. Tomasz Szczepaniak – wicestarosta chełmski, Hieronim Zonik – Burmistrz Miasta Siedliszcza, Stanisław Bodys – Burmistrz Miasta Rejowca Fabrycznego, Andrzej Chrząstowski – Wójt Gminy Wierzbica, Zdzisław Krupa – Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, Tadeusz Górski – Burmistrz Rejowca oraz wielu innych przedstawicieli samorządowców.

cropped-image001.jpg

Konferencja „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”

W najbliższy wtorek (16 maja) w Lublinie odbędzie się konferencja poświęcona przygotowaniom do budowy Kopalni Jan Karski. Swój udział potwierdzili m.in. Pan Paul Wojciechowski- Ambasador Australii w Polsce, Pan Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego oraz samorządowcy z terenu, na którym powstanie kopalnia. Przedstawiamy Państwu program konferencji.

Konferencja
„Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”
16 maja 2017, godz. 11:00
Lubelskie Centrum Konferencyjne – sala S1
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

AGENDA

11.00-11.10 Otwarcie konferencji. Przywitanie gości
Ben Stoikovich, Dyrektor Generalny Prairie Mining

11.10-11.30  Przemówienia
Pan Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce
Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Przedstawiciel PAIH

11.30-12:00  Prezentacja postępów inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
Zarząd PD Co

12.00-12:20  Przemówienia
Pan Stanisław Bodys, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
Pan Hieronim Zonik, Burmistrz Miasta Siedliszcze

12.20-12.30  Zakończenie konferencji

12.30-14.00  Poczęstunek

Rozwój górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

17 czerwca 2015 roku, w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Rozwój górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”. Na zaproszenie Starosty Piotra Deniszczuka wzięli w niej udział przedstawiciele PD Co.

 

SONY DSCCelem konferencji było przedstawianie perspektywy budowy nowych kopalń oraz infrastruktury transportowej na terenie Powiatu Chełmskiego. Podczas konferencji wskazywano, że inwestycja w wysokości ponad 2,5 mld zł planowana przez polską Spółkę PD Co należącą do australijskiej Prairie Mining może trwale wzmocnić potencjał całego regionu i dać zupełnie nowy impuls dla rozwoju Polski Wschodniej.

Przedstawiciele PD Co przedstawili prezentację multimedialną podsumowującą 3-letni program eksploracyjny, plany oraz narzędzia używane do planowania budowy kopalni, a także innowacyjne technologie, które mają zostać zastosowane w kopalni węgla Jan Karski.

Inwestycja obejmująca budowę kopalni wiąże się z szeregiem korzyści natury ekonomicznej, których beneficjentami są zarówno społeczność i samorządy lokalne, przedsiębiorstwa krajowe oraz Skarb Państwa.SONY DSC

Wybudowanie i uruchomienie nowej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym przyniesie nawet 2 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio i kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetów gmin i Skarbu Państwa rocznie.

Założeniem w procesie inwestycyjnym PD Co jest stworzenie kopalni w oparciu o niskie koszty produkcji węgla, dzięki czemu będzie on konkurencyjny na rynku europejskim.

Inwestycja PD Co jest jedną z pierwszych od dziesięcioleci inwestycją typu greenfield w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce i ze względu na planowaną formę finansowania może posłużyć jako zachęta dla kapitału zagranicznego do szerszego rozpoznania w możliwościach inwestycyjnych w Polsce, a zwłaszcza w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Po zakończonej konferencji w imieniu Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz samorządów z Górniczego Obszaru Funkcjonalnego tj. gminy Siedliszcze, Rejowiec, Wierzbica, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny został napisany list do Pani Ewy Kopacz – Prezes Rady Ministrów, Pana Janusza Piechocińskiego – Ministra Gospodarki, Wicepremiera oraz Pana Macieja H. Grabowskiego – Ministra Środowiska z poparciem dla budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

SONY DSCPage_00001Page_00002

Zrównoważone pozyskiwanie źródeł energii- konferencja w Siedliszczu

29.05.2015 przedstawiciele PD Co wzięli udział w konferencji w Siedliszczu. Zaprezentowano aktualny postęp prac nad budową nowej kopalni  w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.  Gmina Siedliszcze obok Cycowa i Wierzbicy jest jedną z potencjalnych lokalizacji nowej kopalni „Jan Karski”.

gerb siedliszczePrezes Janusz Jakimowicz poinformował, że w ramach prac rozpoznawczych, przygotowania do budowy kopalni spółka zainwestowała prawie 100 mln. złotych, z czego ponad 50 zostanie wpłacone Skarbowi Państwa po uzyskaniu koncesji wydobywczej.

Jesteśmy bardzo zaawansowani pod względem prac projektowych, stworzyliśmy modele złoża, opracowujemy koncepcje dla infrastruktury naziemnej, np. torów kolejowych, zakładów, ale też biur czy łaźni – mówi Janusz Jakimowicz.

Aktualnie PD Co od 6 miesięcy czeka na wydanie ostatecznych decyzji związanych z dokumentacją prac geologicznych.

Na początku lutego ministerialna Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska, udzieliła pozytywnych rekomendacji dla dokumentacji przygotowanej przez PD Co. Mimo tego, wciąż nie ma ostatecznej decyzji.  Pozyskaliśmy wiele nowych informacji o zagłębiu, np. odkryliśmy duże złoża węgla koksującego. Wynik naszych prac ma bardzo dużą wartość i umożliwia po wykonaniu odwiertów podszybowych budowę kopalni. Nie rozumiem, czemu urzędnicy ministerstwa od 6 miesięcy nie są w stanie wydać ostatecznej decyzji w tej sprawie – mówi prezes Janusz Jakimowicz.  Dopiero ta decyzja otworzy drogę do koncesji wydobywczej, która jest niezbędna do rozpoczęcia etapu budowy samej kopalni.

Mirosław Taras – doradca Zarządu PD Co. – były prezes LW Bogdanka oraz Kompanii Węglowej podkreślał, że celem spółki jest jak najszybsze uruchomienie urobku z nowej kopalni,, która będzie wydajna i bezpieczna.

 

Inwestycja PD Co. w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę od podstaw nowoczesnej kopalni produkującej 6 mln ton węgla kamiennego rocznie, zatrudniającej do 2000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych.

W trakcie konferencji zorganizowanej przez wójta gminy Siedliszcze mówiono również o nowych metodach uzysku źródeł energii z biomasy oraz magazynowania energii słonecznej.

 

Konferencja – Nowa Inwestycja w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Za nami Konferencja „Nowa inwestycja w Lubelskim Zagłębiu Węglowym” z udziałem Ambasador Australii w Polsce, JE Pani Jean Dunn. Władze ministerialne, wojewódzkie i samorządowe deklarują poparcie dla inwestycji PD Co.

14 kwietnia w Sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja w trakcie, której Ben Stoikovich Prezes Prairie Downs Metals Limited przedstawił założenia inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Wśród przybyłych- gość specjalny JE Ambasador Związku Australijskiego w Polsce – Pani Jean Dunn. Swoją obecnością zaszczycili nas również m.in. Wojewoda Lubelski- Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Pani Profesor Elżbieta Chojna- Duch, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Licznie przybyli również posłowie, senatorowie i samorządowcy z gmin na terenie, których PD Co prowadzi odwierty. List do uczestników skierował Minister Skarbu Państwa- Włodzimierz Karpiński. Podczas konferencji analitycy z firmy Deloitte przedstawili raport dotyczący korzyści dla regionu jakie przyniesie inwestycja PD Co.
W trakcie swoich wystąpień zaproszeni goście podkreślali ogromną wagę inwestycji na całego regionu i wyrazili wsparcie dla PD Co w dążeniach do jej realizacji. Projekt został przyjęty z zainteresowaniem oraz życzliwością.

List Ministra Skarbu, Pana Włodzimierza Karpińskiego, skierowany do uczestników Konferencji

IMG_3904

IMG_3910

IMG_3924

IMG_3915