Archiwa tagu: LCK

Konferencja „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”

Podczas konferencji „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”, która odbyła się 16 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac nad projektem kopalni. Współorganizatorami konferencji byli burmistrzowie miast Siedliszcza Hieronim Zonik oraz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys. Konferencja zakończyła się podpisaniem petycji wyrażającej poparcie dla nowej kopalni na Lubelszczyźnie.

Konferencja - Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowyW spotkaniu wzięli udział samorządowców z gmin, które w przyszłości będą funkcjonowały bezpośrednio na obszarze górniczym oraz z gmin z nim sąsiadujących, w tym przedstawicieli miasta Siedliszcze, miasta i gminy Rejowiec Fabryczny oraz gminy Wierzbicy.

W konferencji wziął udział Ambasador Australii Paul Wojciechowski. Wśród gości znaleźli się Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Tomasz Sonntag. Podczas powitania Prezes Prairie Mining Ben Stoikovich omówił obecny stan postępu projektu oraz aktualną sytuację na rynku węgla w Europie. Podziękował również mieszkańcom i władzom samorządom za niesłabnące wsparcie.

Ambasador Australii w swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie rządu australijskiego w inwestycję, a także wagę współpracy Polski i Australii jako partnerstwa znaczących producentów węgla. Ambasador zaznaczył, że projekt kopalni Jan Karski jest testem dla Polski na wykonalność inwestycji zagranicznych. Powstanie kopalni przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a profil inwestycji wpisuje się w założenia programu gospodarczego Premiera Morawieckiego.

Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego kolejny raz zadeklarował poparcie dla inwestycji. Podkreślił, że jest ona szansą dla województwa lubelskiego na aktywizację gospodarczą. Jest również możliwością do zaprezentowania się na arenie europejskiej jako region przyjazny dla inwestycji zagranicznych. Grabczuk podkreślił również niezwykłość zjawiska, jakim jest mocne poparcie mieszkańców powiatu chełmskiego dla inwestycji.

Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, organizacji działającej pod nadzorem Ministra Rozwoju, Łukasz Chrabański zapewnił o poparciu tej instytucji dla inwestycji.

W obszernej prezentacji Mirosław Taras, członek kadry zarządzającej Prairie Mining. zaprezentował stan realizacji inwestycji i prace przygotowawcze, jakie zostały dotąd poczynione. Wśród nich: uzyskanie pozytywnej opinii projektu zagospodarowania złoża „Lublin” przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie; uzyskanie warunków przyłączenia kopalni do sieci energetycznej PGE, podpisanie umowy z firmą SAG Elbud Gdańsk na projekt linii energetycznej; koncepcję zagospodarowania terenów cementowni oraz wyrobiska w mieście Rejowiec Fabryczny, a także podpisanie umowy o współpracy z China Coal przy budowie i finansowaniu kopalni. Mirosław Taras podkreślił zakres i ogrom wykonanych prac przez Prairie i zapewnił, że plan inwestycji zakłada rozpoczęcie budowy niezwłocznie po uzyskaniu koncesji wydobywczej.

Burmistrzowie Hieronim Zonik oraz Stanisław Bodys zapewnili o pozytywnym nastawieniu wśród mieszkańców swoich miast i zadeklarowali dalsze działania na rzecz wsparcia koncesji dla Prairie Mining. Poparcie oraz uznanie dla metodyki realizacji inwestycji wyraził Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski, który z wykształcenia jest inżynierem górniczym i wiele lat przepracował w lubelskich kopalniach.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie petycji do rządu, w której samorządowcy zwracają się do Premier, Ministra Środowiska oraz Ministra Energii o stworzenie przyjaznych warunków dla realizacji inwestycji. Petycję podpisali m.in. Tomasz Szczepaniak – wicestarosta chełmski, Hieronim Zonik – Burmistrz Miasta Siedliszcza, Stanisław Bodys – Burmistrz Miasta Rejowca Fabrycznego, Andrzej Chrząstowski – Wójt Gminy Wierzbica, Zdzisław Krupa – Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, Tadeusz Górski – Burmistrz Rejowca oraz wielu innych przedstawicieli samorządowców.