Archiwa tagu: Ministerstwo

cropped-logo.png

Prawomocna decyzja Ministra Środowiska

5 listopada 2014 r. została wydana ostateczna i prawomocna decyzja Ministra Środowiska w sprawie utrzymania w mocy wcześniejszej decyzji odmawiającej przyznania koncesji wydobywczej Lubelskiemu Węglowi Bogdanka S.A. w obszarze K-6-7.

Decyzja MŚ potwierdziła, że PD Co przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze złóż węgla kamiennego objętych koncesjami. Po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej PD Co uzyska pierwszeństwo w ustanowieniu na jej rzecz użytkowania górniczego na potrzeby prowadzenia wydobycia.

Więcej na ten temat w komunikacie  Stanowisko_PDCo_wsdecyzjiMS-151114