Archiwa tagu: PD Co

Zaproszenie na konsultacje w Gminie Wierzbica

PD Co spółka z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy Wierzbica na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni i wydobywanie kopaliny – węgla kamiennego ze złoża „Lublin” w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kulik”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 13 grudnia 2017 roku (środa) o godzinie 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Busówno.

cropped-image001.jpg

Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Siedliszcze

PD Co  spółka z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy Siedliszcze na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanego przedzięwzięcia pn. Budowa kopalni i wydobywanie kopaliny – węgla kamiennego ze złoża „Lublin” w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kulik”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 12.00
w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kulik.

 

 

cropped-image001.jpg

Konsultacje w Gminie Cyców

Blisko 50 mieszkańców i samorządowców z gminy Cyców wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym dot.  budowy kopalni węgla Jan Karski, które odbyło się w sobotę 18 listopada 2017 roku na terenie Gminy.

Podczas 20171118_110632spotkania przedstawiciele spółki PD Co – wiceprezes Mirosław Taras i manager ds. środowiskowych  dr Witold Wołoszyn zaprezentowali informacje o nowej kopalni, sposoby minimalizacji oddziaływań, aktualny stan prac i dalsze kroki prowadzące do budowy przyszłej KWK Jan Karski.  W konsultacjach wzięli również udział przedstawiciele renomowanej firmy Multiconsult Polska sp. z o.o., która przygotowała wykonany według najwyższych standardów Raport Oddziaływania na Środowisko.

Pan Piotr Poborski zaprezentował mieszkańcom najważniejsze zagadnienia związane z potencjalnymi skutkami środowiskowymi. Mieszkańcy podczas trwającego 3 godziny spotkania mieli możliwość zadania pytań i rozwiania wątpliwości dotyczących przyszłej kopalni. Pytania dotyczyły potencjalnych szkód górniczych, sposobu reagowania na nie przez PD Co, a także możliwości i from zatrudnienia w KWK Jan Karski.

Przedstawiciele PD Co i Multiconsultu szczegółowo wyjaśnili metody przeciwdziałania szkodom górniczym, zarówno działania w samej kopalni, jak i działania prewencyjne związane z zabezpieczeniem nieruchomości. PD Co po uzyskaniu koncesji wydobywczej będzie wypłacało środki np. na wzmocnienie konstrukcji budynków i budowę niezbędnych urządzeń hydrotechnicznych. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca górniczy ma obowiązek wypłaty odszkodowania lub wykupu terenu w przypadku jego zniszczenia – o przestrzeganiu tych obowiązków zapewnili reprezentanci Inwestora.

W zakresie możliwości i form zatrudnienia w kopalni Jan Karski, uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele zarządu PD Co wskazali, że kopalnia ma zapewnić 2000 stałych miejsc pracy. W większości będą to górnicy, ale firma będzie szukała również techników, pracowników przeróbki, osób odpowiedzialnych za logistykę i handel węglem itp. Wiceprezes Mirosław Taras podkreślił, że podtrzymał składane od początku działalności firmy zapewnienie, że kluczowi dla funkcjonowania firmy pracownicy oraz górnicy będą zatrudniani na umowy o pracę.

Poza stworzeniem nowych miejsc pracy i szeroko pojętą aktywizacją gospodarczą na inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy Cyców oraz sąsiednich gmin i miast. Bezpośrednim beneficjentem będzie gmina Cyców, która otrzyma znaczące dochody w postaci opłat i podatków bezpośrednich. Te środki zostaną wykorzystane do rozwoju gminy, jej infrastruktury oraz modernizacji obiektów publicznych.20171118_120416

Władze PD Co dziękują wszystkim zgromadzonym mieszkańcom Cycowa za udział w spotkaniu i jego przebieg w bardzo merytorycznej atmosferze. W niedalekiej przyszłości planowane są spotkania konsultacyjne w kolejnych gminach. O szczegółach oraz postępie prac nad KWK Jan Karski będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozwój górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

17 czerwca 2015 roku, w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Rozwój górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”. Na zaproszenie Starosty Piotra Deniszczuka wzięli w niej udział przedstawiciele PD Co.

 

SONY DSCCelem konferencji było przedstawianie perspektywy budowy nowych kopalń oraz infrastruktury transportowej na terenie Powiatu Chełmskiego. Podczas konferencji wskazywano, że inwestycja w wysokości ponad 2,5 mld zł planowana przez polską Spółkę PD Co należącą do australijskiej Prairie Mining może trwale wzmocnić potencjał całego regionu i dać zupełnie nowy impuls dla rozwoju Polski Wschodniej.

Przedstawiciele PD Co przedstawili prezentację multimedialną podsumowującą 3-letni program eksploracyjny, plany oraz narzędzia używane do planowania budowy kopalni, a także innowacyjne technologie, które mają zostać zastosowane w kopalni węgla Jan Karski.

Inwestycja obejmująca budowę kopalni wiąże się z szeregiem korzyści natury ekonomicznej, których beneficjentami są zarówno społeczność i samorządy lokalne, przedsiębiorstwa krajowe oraz Skarb Państwa.SONY DSC

Wybudowanie i uruchomienie nowej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym przyniesie nawet 2 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio i kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetów gmin i Skarbu Państwa rocznie.

Założeniem w procesie inwestycyjnym PD Co jest stworzenie kopalni w oparciu o niskie koszty produkcji węgla, dzięki czemu będzie on konkurencyjny na rynku europejskim.

Inwestycja PD Co jest jedną z pierwszych od dziesięcioleci inwestycją typu greenfield w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce i ze względu na planowaną formę finansowania może posłużyć jako zachęta dla kapitału zagranicznego do szerszego rozpoznania w możliwościach inwestycyjnych w Polsce, a zwłaszcza w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Po zakończonej konferencji w imieniu Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz samorządów z Górniczego Obszaru Funkcjonalnego tj. gminy Siedliszcze, Rejowiec, Wierzbica, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny został napisany list do Pani Ewy Kopacz – Prezes Rady Ministrów, Pana Janusza Piechocińskiego – Ministra Gospodarki, Wicepremiera oraz Pana Macieja H. Grabowskiego – Ministra Środowiska z poparciem dla budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

SONY DSCPage_00001Page_00002

Samorządowcy za inwestycją PD Co

Samorządowcy popierają PD Co w dążeniu do wybudowania nowej kopalni węgla kamiennego. Uchwały wspierające naszą inicjatywę przyjmują kolejne samorządy z terenu planowanej inwestycji.

cropped-logo.png

Wspierają nas Rada Powiatu Chełmskiego, Rada Miasta Chełm, Rada Miasta Rejowiec Fabryczny, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Rada Gminy Siedliszcze. Jako PD Co dziękujemy za wsparcie samorządowców. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki zostaną zwieńczone koncesją wydobywczą i rozpoczęciem budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Powiecie Chełmskim.

 

Będzie to pierwsza od dziesięcioleci kopalnia węgla kamiennego budowana od podstaw. Nasza inwestycja da już 1 700 miejsc pracy w fazie budowy. Podczas produkcji zatrudnienie znajdzie 2 000 osób.  Według szacunków firmy Deloitte jedno miejsce pracy w górnictwie tworzy kolejne 4 w sektorach towarzyszących. W sumie 10 000 osób może znaleźć zatrudnienie, dzięki inwestycji PD Co. Nowa kopalnia z jednej strony ograniczy emigrację, a z drugiej strony przyciągnie ludzi z różnych części Polski do Chełma i okolic.

Wsparcie Samorządów

Rada_Miasta_Chełm

20140910Gmina_Siedliszcze_MŚ

Zarządy Prairie Mining oraz PD Co na spotkaniu z analitykami

26 września 2014 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbyło się spotkanie zarządu firm PD Co i Prairie Mining z analitykami finansowymi rynku polskiego oraz przedstawicielami firm zarządzającymi aktywami.

 

zdjecie 2CEO Prairie Mining Limited, Pan Benjamin Stoikovich zaprezentował plan inwestycyjny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz odpowiadał na pytania analityków dotyczące realizacji inwestycji oraz docelowych rynków sprzedaży węgla. Wyjaśnił również metody pozyskiwania finansowania.

W spotkaniu wzięli udział analitycy finansowi, którzy sporządzają opracowania i rekomendacje projektów inwestycyjnych dla takich banków jak: PKO BP, Erste Group, ING Securities, Societe Generale CIB, Deutsche Bank, UniCredit CAIB, BPS, PTE Allianz SA, ING i BZ WBK oraz firm zarządzających aktywami i domów inwestycyjnych, m.in. Capital Partners S.A. i DI Investors SA.

Analitycy pozytywnie ocenili potencjał inwestycji PD Co. Nowatorski na polskim rynku projekt o wartości 2,5 miliarda złotych może stać się pierwszą od ponad trzydziestu lat inwestycją typu ‚greenfield’ w sektorze wydobycia węgla kamiennego w Polsce.

Projekt PD Co jest realizowany według najwyższych polskich i międzynarodowych standardów technicznych oraz wymagań stawianych przez czołowe światowe instytucje finansowe, stanowiąc punkt odniesienia dla inwestorów.

 

Jednogłośna uchwała Rady Powiatu Chełmskiego popierająca PD Co

25 września 2014 r. podczas XXX sesji Rady Powiatu Chełmskiego  - radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie poparcia budowy kopalni węgla kamiennego przez PD Co na terenie gmin powiatu.

 

IMG_1311

W obradach Rady Powiatu uczestniczył Janusz Jakimowicz- prezes PD Co, który przedstawił uwarunkowania i korzyści z Inwestycji PD Co dla powiatu i gmin objętych Inwestycją. W ocenie prezesa Jakimowicza województwo lubelskie ma potencjał na stworzenie prawdziwego zagłębia węglowego. W jego skład powinno wejść co najmniej kilka kopalń węgla oraz przedsiębiorstwa z sektorów powiązanych, szczególnie energetyki.

 Prezes Jakimowicz podkreślił, że budowa nowej kopalni nie może się odbyć bez wsparcia władz samorządowych i lokalnych społeczności. Odpowiadał również na pytania radnych dotyczące m.in. lokalizacji infrastruktury  naziemnej, planowanej daty uruchomienia produkcji oraz obecnego statusu Inwestycji.

Dziękujemy za zaproszenie i dotychczasowe wsparcie władz samorządowych.

Dożynki Powiatowe nad zalewem w Żółtańcach

14 września prezes PD Co. Janusz Jakimowicz oraz Artur Kluczny- Członek Rady nadzorczej gościli na Chełmskich Dożynkach Powiatowych. 

Dziękujemy władzom powiatowym za zaproszenie na tę uroczystość. Liczymy na dalszą owocną współpracę dla dobra mieszkańców Chełmszczyzny. Z kolei na dożynkach gminnych w Cycowie PD Co. reprezentowała Iwona Sienawska- menadżer działu geologii.

PD Co. wspólnie z animatorami z lubelskiego Centrum Wolontariatu przygotowało gry i zabawy dla dzieci w naszych specjalnych namiotach. Odpowiadaliśmy również na pytania związane z postępem prac nad projektem budowy nowej kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Dziękujemy wszystkim za serdeczne przyjęcie.

Konferencja prasowa PD Co 11 września 2014

Dziś w lubelskim biurze PD Co odbyła się konferencja prasowa Prezesa Janusza DSC05790Jakimowicza oraz Członka Rady Nadzorczej PD Co Artura Klucznego.

Dziękujemy dziennikarzom, którzy osobiście uczestniczyli w konferencji prasowej. Dla Tych, którzy nie mogli do nas dotrzeć poniżej w załącznikach komunikaty prasowe z dzisiejszej konferencji.
Komunikat nr 1 oraz Komunikat_nr 2

 

 

PD Co na dożynkach w Siedliszczu i Wierzbicy

DSC_0176Prezes PD Co, Janusz Jakimowicz z satysfakcją przyjął zaproszenie na dożynki gminne w Siedliszczu i Wierzbicy. PD Co już drugi rok z rzędu uczestniczy w Święcie Plonów w gminach na terenie, których znajdują się jej koncesje.

 

Cieszymy się, że mieliśmy okazję złożyć na ręce Wójtów podziękowania za trud pracy rolników. Mamy nadzieję, że na stołach mieszkańców gmin nigdy nie zabraknie chleba, a w piecach węgla!DSC_0212

PD Co zorganizowała również zabawy dla dzieci. W naszym namiocie najmłodsi mieszkańcy gmin mieli okazję przymierzyć kaski górnicze, rysować węglem oraz wziąć udział w konkursach i zabawach  o tematyce górniczej.  Na wszytkie dzieci czekały upominki oraz oraz słodycze. Zabawy zorganizowali nasi przyjaciele z lubelskiego Centrum Wolontariatu. Kto wie, może wśród dzieci znaleźli się przyszli górnicy? W tym czasie rodzice mogli dowiedzieć się wiecej o planach  budowy kopalni w Lubelskim Zagłebiu Węglowym i mieli okazję zadać pytania pracownikom
PD Co na temat nowej inwestycji.

DSC_0207 DSC_0175

DSC_0164 DSC_0168