Archiwa tagu: węgiel

Mapa koncesji2015-1

Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu. Dzięki znakomitym parametrom jakościowym węgiel z KWK Jan Karski może być sprzedany za wyższą cenę.

Prairie dostrzega duże i rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj surowca ze strony europejskiego przemysłu stalowego. Wysokojakościowy węgiel koksujący typu 34 będzie stanowił 75% produkcji KWK Jan Karski. Pozyskane dane mają również duże znaczenie dla przyszłości Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w szczególności jego chełmskiej części, którą postrzegano do tej pory głównie przez pryzmat produkcji węgla energetycznego.

 Wyniki realizowanego programu eksploracyjnego wykazały, że Jan Karski będzie kopalnią produkującą węgiel koksujący typu 34, podczas gdy historycznie Lubelskie Zagłębie Węgla kojarzone było wyłącznie z produkcją węgla energetycznego. To doskonała okazja dla regionu lubelskiego, a w szczególności chełmskiego, aby stać się wiodącym europejskim dostawcą węgla koksującego dla przemysłu stalowego komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie. – Wyniki testów potwierdzają, że węgiel koksujący typu 34, będzie stanowić nawet 75% produkcji kopalni Jan Karski. Oznacza to, że nasz produkt będzie droższy niż zakładaliśmy we Wstępnym Studium Wykonalności opracowanym w 2016 r. W związku z zamykaniem kopalni w Czechach i restrukturyzacją polskiego sektora, węgiel koksujący z KWK Jan Karski z powodzeniem znajdzie odbiorców na europejskim rynku węgla dodaje Ben Stoikovich.

Prairie zakończyła odwiert Kulik 1 na terenie kopalni Jan Karski, który dzięki szerszej średnicy umożliwił zebranie wystarczającej ilości węgla z pokładu 391 i przeprowadzenie szczegółowych badań jakości surowca. Testy zostały przeprowadzone w certyfikowanych ośrodkach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Badania prób pobranych z najnowszego odwiertu, pokazały, że wydobywany węgiel będzie jeszcze lepszej jakości, niż to wynikało z testów wcześniejszych odwiertów wykonanych na terenie koncesyjnym Prairie Mining. Węgiel typu 34, który będzie produktem końcowym z kopalni Jan Karski, charakteryzuje się m.in. dużo mniejszą zawartością popiołu (3,5%) oraz lepszą jakością w porównaniu z węglem typu 34 oferowanym przez innych producentów. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną włączone do studium techniczno-finansowego przygotowywanego aktualnie przez China Coal, strategicznego partnera Prairie.

Wyniki badań zostaną przedstawione regionalnym producentom stali, z którymi Spółka kontynuuje rozmowy na temat przyszłej sprzedaży i dostaw węgla koksującego typu 34.

 

Węgiel z kopalni Jan Karski z 10% premią względem rynku

 Źródło: Platts Price Benchmarking Assessment

Dzięki bardzo dobrym parametrom jakościowym, cena węgla koksującego z kopalni Jan Karski będzie o ok. 10% wyższa od uznanych za benchmark cen węgli oferowanych przez innych światowych producentów np. Rio Tinto Hunter Valley.

 

Rosnący import węgla

 

Według informacji Eurostat, w zeszłym roku znacząco wzrósł import węgla do Polski oraz spadła krajowa produkcja tego surowca. W 2017 r. Polska wyprodukowała 65,8 mln ton węgla kamiennego, czyli o ok. 6 mln ton mniej niż w 2016 r, w tym samym okresie popyt utrzymał się na wysokim poziomie. Efektem jest rosnące uzależnienie od importu węgla do Polski (13,3 mln ton węgla w 2017 r.) i wzrost importu o ok. 60% r/r.

 

Źródło: Min.Energii; Eurostat/Parkiet

Zwiększone zapotrzebowanie na węgiel sektora stalowego

W 2017 r. światowy rynek stali umocnił się, a kluczowi producenci jak ArcelorMittal w Europie, Nucor Corporation w USA i POSCO w Korei Południowej odnotowali wyższe przychody. Jednocześnie ograniczenia w produkcji węgla typu 34 w ostatnich latach, zmusiły niektórych producentów stali do wprowadzenia zmian procesu dostaw i produkcji, generujących dodatkowe koszty i mających wpływ na bieżącą produkcję.

 Według Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej szacowane polskie zużycie wyrobów stalowych w 2017 r. wyniesie około 13,5 miliona ton, wobec 13,1 milionów ton w 2016 r., a ciągu najbliższych trzech lat ma osiągnąć poziom 15 milionów ton. Wzrost przypisywany jest rozwojowi branż motoryzacyjnej oraz artykułów gospodarstwa domowego, których Polska jest europejskim liderem.

W 2016 roku Polska sprowadziła 7,2 miliona ton stali. W tym samym czasie istotnie wzrósł także eksport, który wyniósł 5,2 miliona ton stali. Wysoki poziom popytu na polską stal, głównie z krajów spoza UE, w szczególności z Ukrainy, Rosji i Turcji, spowodował ujemny bilans handlowy na poziomie 4,5 mln ton, ponieważ Polska nie była w stanie zaspokoić popytu.

 

O spółce

Prairie Mining Limited to nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwa projekty w Polsce – Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (węgiel półkoksujący) oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku (węgiel koksujący typu hard).

Dzięki bliskości odbiorców węgla, dużym zasobom surowca oraz znakomitej infrastrukturze, Prairie zamierza stać się dostawcą wysokojakościowego węgla koksującego o najniższych kosztach dostarczenia do europejskich klientów.

Kopalnia Dębieńsko była pierwotnie uruchomiona w 1898 r. i prowadziła wydobycie do 2000 r. W 2006 r. projekt został pozyskany przez NWR, który dwa lata później otrzymał 50 letnią koncesję wydobywczą. Od października 2016 r. prace projektowe w Dębieńsku prowadzi Prairie Mining. Nowa kopalnia Dębieńsko będzie wydobywać wysokiej jakości węgiel typu 35. Opublikowane w marcu 2017 roku Studium ewaluacyjne wykazało średni koszt operacyjny na poziomie 47 USD/t przy ustabilizowanej produkcji wynoszącej 2,6 mln ton. Będzie to najniższy koszt produkcji węgla koksującego dostarczanego na rynki w Europie Środkowej uznane przez Prairie za docelowe.

W Lubelskim Zagłębiu Węglowym spółka zakończyła program rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą.  Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia Jan Karski zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln dolarów.

Do czasu rozpoczęcia budowy kopalni Prairie ma zapewnione finansowanie, między innymi dzięki zaangażowaniu brytyjskiego funduszu CD Capital. Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni Jan Karski zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio 10 000 miejsc pracy, a dzięki ponownemu uruchomieniu kopalni Dębieńsko 7500.

cropped-image001.jpg

Konsultacje w Gminie Cyców

Blisko 50 mieszkańców i samorządowców z gminy Cyców wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym dot.  budowy kopalni węgla Jan Karski, które odbyło się w sobotę 18 listopada 2017 roku na terenie Gminy.

Podczas 20171118_110632spotkania przedstawiciele spółki PD Co – wiceprezes Mirosław Taras i manager ds. środowiskowych  dr Witold Wołoszyn zaprezentowali informacje o nowej kopalni, sposoby minimalizacji oddziaływań, aktualny stan prac i dalsze kroki prowadzące do budowy przyszłej KWK Jan Karski.  W konsultacjach wzięli również udział przedstawiciele renomowanej firmy Multiconsult Polska sp. z o.o., która przygotowała wykonany według najwyższych standardów Raport Oddziaływania na Środowisko.

Pan Piotr Poborski zaprezentował mieszkańcom najważniejsze zagadnienia związane z potencjalnymi skutkami środowiskowymi. Mieszkańcy podczas trwającego 3 godziny spotkania mieli możliwość zadania pytań i rozwiania wątpliwości dotyczących przyszłej kopalni. Pytania dotyczyły potencjalnych szkód górniczych, sposobu reagowania na nie przez PD Co, a także możliwości i from zatrudnienia w KWK Jan Karski.

Przedstawiciele PD Co i Multiconsultu szczegółowo wyjaśnili metody przeciwdziałania szkodom górniczym, zarówno działania w samej kopalni, jak i działania prewencyjne związane z zabezpieczeniem nieruchomości. PD Co po uzyskaniu koncesji wydobywczej będzie wypłacało środki np. na wzmocnienie konstrukcji budynków i budowę niezbędnych urządzeń hydrotechnicznych. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca górniczy ma obowiązek wypłaty odszkodowania lub wykupu terenu w przypadku jego zniszczenia – o przestrzeganiu tych obowiązków zapewnili reprezentanci Inwestora.

W zakresie możliwości i form zatrudnienia w kopalni Jan Karski, uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele zarządu PD Co wskazali, że kopalnia ma zapewnić 2000 stałych miejsc pracy. W większości będą to górnicy, ale firma będzie szukała również techników, pracowników przeróbki, osób odpowiedzialnych za logistykę i handel węglem itp. Wiceprezes Mirosław Taras podkreślił, że podtrzymał składane od początku działalności firmy zapewnienie, że kluczowi dla funkcjonowania firmy pracownicy oraz górnicy będą zatrudniani na umowy o pracę.

Poza stworzeniem nowych miejsc pracy i szeroko pojętą aktywizacją gospodarczą na inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy Cyców oraz sąsiednich gmin i miast. Bezpośrednim beneficjentem będzie gmina Cyców, która otrzyma znaczące dochody w postaci opłat i podatków bezpośrednich. Te środki zostaną wykorzystane do rozwoju gminy, jej infrastruktury oraz modernizacji obiektów publicznych.20171118_120416

Władze PD Co dziękują wszystkim zgromadzonym mieszkańcom Cycowa za udział w spotkaniu i jego przebieg w bardzo merytorycznej atmosferze. W niedalekiej przyszłości planowane są spotkania konsultacyjne w kolejnych gminach. O szczegółach oraz postępie prac nad KWK Jan Karski będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wizyta China Coal

W lipcu 2017 r. odbyła się wizyta chińskiej delegacji w skład, której weszli IMG_7091 (2)przedstawiciele chińskich firm China Coal, Jinan Mine Design Institute oraz China National Machinery Import and  Export Corporation.

Wymienione firmy będą ściśle współpracować przy projektowaniu i budowie kopalni Jan Karski. China Coal jako główny partner biznesowy jest odpowiedzialny za przebieg inwestycji od strony technicznej; rolą Jinan Mine Design Institute jest zaprojektowanie kopalni wykorzystując najlepsze dostępne technologie, zaś CMC, działając jako korporacja handlu zagranicznego wspiera China Coal w przygotowaniu pakietu finansowego. Podczas dwóch intensywnych tygodni obrad PD Co wraz z chińskimi firmami omówione zostały postępy w inwestycji oraz plany na najbliższą przyszłość. Zespoły techniczne kontynuowały prace nad BFS. Chińska delegacja udała się z wizytą do miejscowości Kulik, w powiecie chełmskim, gdzie ma powstać zakład wydobywczy oraz obejrzała polskie porty morskie, przez które częściowo ma być eksportowany węgiel z kopalni Jan Karski na zagraniczne rynki. Podczas wizyty, przedstawiciele China Coal oraz CMC, spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego, panem Krzysztofem Grabczukiem, oraz z Wojewodą Lubelskim, prof. Przemysławem Czarnkiem. Zarówno Wicemarszałek, jak i Wojewoda, zapewnili o swoim wsparciu dla budowy kopalni, chińskich partnerów oraz chęci dalszego rozwijania przyjaznych relacji.

cropped-logo.png

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – Pozytywna ocena dla inwestycji PD Co w LZW

Międzynarodowa Agencja Energetyczna pozytywnie ocenia Inwestycję PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Opublikowany niedawno raport MAE pt. Coal – Medium-Term Market Report 2014 [Węgiel – średniookresowy raport o rynku 2014] stanowi jeden z ważniejszych dokumentów opisujących branżę węglową oraz prognozy jej rozwoju w perspektywie 5-letniej.

Silna pozycja węgla jako surowca energetycznego oraz jego rola w rozwoju światowej gospodarki zdaniem autorów raportu pozostanie niezachwiana. „Węgiel ciągle jest bazą dla produkcji energii elektrycznej w skali światowej – nie wspominając o produkcji stali – z węgla produkuje się przeszło 40% światowej energii” – tak rozpoczyna się raport MAE. Agencja prognozuje, że popyt na węgiel będzie rósł w ciągu 5 lat średnio o 2,1 proc. rocznie.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna dostrzegła również potencjał rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy zwiększenia eksportu polskiego węgla pod koniec obecnej dekady. Autorzy raportu odnieśli się do inwestycji PD Co stwierdzając, że: „Nowa działalność wydobywcza ma ruszyć w Lubelskim Zagłębiu w Polsce, wzmacniając eksport z Polski pod koniec obecnej prognozy [2019/2020 – przyp. PD Co]. Nowa kopalnia będzie usytuowana blisko Bogdanki, która jest jedną z najbardziej efektywnych kosztowo kopalni na rynku (USD 43/t). Charakterystyka węgla i pokłady nowej kopalni powinny być podobne do tych w KW Bogdanka, zatem stosując nowoczesne wyposażenie, węgiel może być wydobywany po jednostkowej cenie wydobycia USD 37/t. Kopalnia skorzysta również na istniejącej linii kolejowej i infrastrukturze portowej” – mówi raport MAE.

Twórcy corocznego opracowania dobrze ocenili Polskę jako miejsce inwestycji dla przemysłu wydobywczego zaznaczając, że „warunki inwestycyjne w Polsce są pozytywne, z 19% podatkiem CIT, wsparciem rządu, opłatami na poziomie USD 1,2/t oraz dostępną i wykwalikowaną siłą roboczą”.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna działa o 1974 r. i zrzesza 28 państw o najbardziej rozwiniętych gospodarkach. Jej raporty cieszą się dużym uznaniem uczestników rynku. Na wejście do Agencji obecnie oczekują Rosja, Łotwa, Kolumbia, Litwa oraz Kostaryka.

Jednogłośna uchwała Rady Powiatu Chełmskiego popierająca PD Co

25 września 2014 r. podczas XXX sesji Rady Powiatu Chełmskiego  - radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie poparcia budowy kopalni węgla kamiennego przez PD Co na terenie gmin powiatu.

 

IMG_1311

W obradach Rady Powiatu uczestniczył Janusz Jakimowicz- prezes PD Co, który przedstawił uwarunkowania i korzyści z Inwestycji PD Co dla powiatu i gmin objętych Inwestycją. W ocenie prezesa Jakimowicza województwo lubelskie ma potencjał na stworzenie prawdziwego zagłębia węglowego. W jego skład powinno wejść co najmniej kilka kopalń węgla oraz przedsiębiorstwa z sektorów powiązanych, szczególnie energetyki.

 Prezes Jakimowicz podkreślił, że budowa nowej kopalni nie może się odbyć bez wsparcia władz samorządowych i lokalnych społeczności. Odpowiadał również na pytania radnych dotyczące m.in. lokalizacji infrastruktury  naziemnej, planowanej daty uruchomienia produkcji oraz obecnego statusu Inwestycji.

Dziękujemy za zaproszenie i dotychczasowe wsparcie władz samorządowych.

Ruszają badania marketingowe – węgiel pożądanym towarem

 Prairie Mining – spółka matka PD Co – ogłosiła, że rozpoczyna badania marketingowe, które określą kluczowych odbiorców węgla. Inwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni węgla kamiennego  produkującej 6-7 mln ton rocznie, zatrudniającej ok. 2 000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Już dziś wiadomo, że przyszłymi klientami nowej kopalni będą m.in. europejscy producenci energii i stali.

 Praire Mining – spółka matka PD Co, firmy która prowadzi w gminach Siedliszcze, Wierzbica, Cyców oraz Rejowiec Fabryczny  prace przygotowawcze do budowy nowej kopalni węgla kamiennego, rozpoczęła kompleksowe badania marketingowe. Badania prowadzone przez Wood McKenzie mają wskazać kluczowych odbiorców węgla i określić prognozowane zapotrzebowanie na europejskich rynkach.

Według międzynarodowej firmy Wood McKenzie węgiel półkoksujący oraz wysoko kaloryczny węgiel energetyczny, który będzie produkowała przyszła kopalnia jest pożądanym towarem wśród odbiorców na rynku europejskim. Atutem kopalni ma być łatwy dostęp do istniejącej infrastruktury w regionie oraz dobre podłączenie do europejskich sieci transportowych.

Badania marketingowe, wsparte wyniki laboratoryjnymi, mają dokładanie określić bazę odbiorców, zasięg dostaw i cenę węgla.

Pierwsze wyniki badań mają zostać przekazane w grudniu  2014r. cropped-logo.png

Tysiące kilometrów odległości- to samo spojrzenie na bezpieczeństwo energetyczne, czyli premierzy Australii i Polski o przyszłości węgla

Motor przyszłości, fundament bezpieczeństwa- to tylko niektóre zbieżne opinie dotyczące węgla wygłaszane przez premierów. Poniżej przedstawiamy artykuł w serwisie www.internationalcoalnews.com przedstawiający wizję premiera Australii Abbota.

Premier Australii w swoim wystąpieniu podczas wizyty w USA, zapewnił że jeszcze przez kolejne dziesięciolecia węgiel będzie motorem postępu. Podkreślił również, że zadba o to, aby zminimalizować wypływ przemysłu wydobywczego na zmiany klimatyczne.
Jak stwierdził premier Tony Abbott w trakcie swojej wizyty w USA, rząd federalny znosi podatek od emisji dwutlenku węgla „ponieważ niszczy on naszą gospodarkę i powoduje wzrost kosztów energii dla przedsiębiorstw i rodzin”.
- Debatom na temat dalszego rozwoju naszych surowców naturalnych często towarzyszą rozmowy dotyczące zmian klimatycznych i skutków dla środowiska – powiedział..
- Rozsądne jest, abyśmy dołożyli wszelkich zasadnych starań mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Nie wierzymy jednak w bojkotowanie jakiegoś konkretnego paliwa i nie wierzymy w szkodzenie wzrostowi gospodarczemu.
- Przez wiele kolejnych dziesięcioleci węgiel nadal będzie motorem postępu jako tanie źródło energii, dostępne zarówno dla bogatych, jak i rozwijających się krajów.
Premier Abbott pochwalił działania USA w zakresie rozwoju surowców i energii, pomimo tego, że nie zgadza się ze stanowiskiem prezydenta Baracka Obamy, zakładającym 30 proc. redukcję emisji dwutlenku węgla w USA do 2030 r.
- W Australii uważnie śledzimy sukces amerykańskiej rewolucji energetycznej opartej na gazie łupkowym, dzięki której Stany Zjednoczone po raz kolejny stały się jednym z największych producentów ropy i gazu – powiedział..
- Po drugiej stronie oceanu, Australia dzieli z Wami wspólny interes polegający na zapewnieniu obfitych i niezawodnych źródeł energii w przyszłości.
- Australia powinna być supermocarstwem taniej energii, wykorzystując dary natury dla dobra narodu, a także świata.

WERSJA ORYGINALNA LINK

W bardzo podobnym tonie w maju wypowiadał się polski premier Donald Tusk określając węgiel jako fundament bezpieczeństwa energetycznego.
„Z punktu widzenia polskiego rządu węgiel ma być tym strategicznym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. To wymaga bardzo rozbudowanych taktyk na terenie UE np. odnośnie do importerów węgla. (…) Będziemy szukali takich projektów, które pozytywnie zmienią górnictwo węgla w Polsce tak, aby mogło ono sprostać wymogom konkurencji, bo konkurencja na rynku węgla też rośnie” – mówił szef rządu.

Cały artykuł LINK

Konferencja – Nowa Inwestycja w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Za nami Konferencja „Nowa inwestycja w Lubelskim Zagłębiu Węglowym” z udziałem Ambasador Australii w Polsce, JE Pani Jean Dunn. Władze ministerialne, wojewódzkie i samorządowe deklarują poparcie dla inwestycji PD Co.

14 kwietnia w Sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja w trakcie, której Ben Stoikovich Prezes Prairie Downs Metals Limited przedstawił założenia inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Wśród przybyłych- gość specjalny JE Ambasador Związku Australijskiego w Polsce – Pani Jean Dunn. Swoją obecnością zaszczycili nas również m.in. Wojewoda Lubelski- Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Pani Profesor Elżbieta Chojna- Duch, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Licznie przybyli również posłowie, senatorowie i samorządowcy z gmin na terenie, których PD Co prowadzi odwierty. List do uczestników skierował Minister Skarbu Państwa- Włodzimierz Karpiński. Podczas konferencji analitycy z firmy Deloitte przedstawili raport dotyczący korzyści dla regionu jakie przyniesie inwestycja PD Co.
W trakcie swoich wystąpień zaproszeni goście podkreślali ogromną wagę inwestycji na całego regionu i wyrazili wsparcie dla PD Co w dążeniach do jej realizacji. Projekt został przyjęty z zainteresowaniem oraz życzliwością.

List Ministra Skarbu, Pana Włodzimierza Karpińskiego, skierowany do uczestników Konferencji

IMG_3904

IMG_3910

IMG_3924

IMG_3915