Archiwa tagu: węgiel

cropped-image001.jpg

Konsultacje w Gminie Cyców

Blisko 50 mieszkańców i samorządowców z gminy Cyców wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym dot.  budowy kopalni węgla Jan Karski, które odbyło się w sobotę 18 listopada 2017 roku na terenie Gminy.

Podczas 20171118_110632spotkania przedstawiciele spółki PD Co – wiceprezes Mirosław Taras i manager ds. środowiskowych  dr Witold Wołoszyn zaprezentowali informacje o nowej kopalni, sposoby minimalizacji oddziaływań, aktualny stan prac i dalsze kroki prowadzące do budowy przyszłej KWK Jan Karski.  W konsultacjach wzięli również udział przedstawiciele renomowanej firmy Multiconsult Polska sp. z o.o., która przygotowała wykonany według najwyższych standardów Raport Oddziaływania na Środowisko.

Pan Piotr Poborski zaprezentował mieszkańcom najważniejsze zagadnienia związane z potencjalnymi skutkami środowiskowymi. Mieszkańcy podczas trwającego 3 godziny spotkania mieli możliwość zadania pytań i rozwiania wątpliwości dotyczących przyszłej kopalni. Pytania dotyczyły potencjalnych szkód górniczych, sposobu reagowania na nie przez PD Co, a także możliwości i from zatrudnienia w KWK Jan Karski.

Przedstawiciele PD Co i Multiconsultu szczegółowo wyjaśnili metody przeciwdziałania szkodom górniczym, zarówno działania w samej kopalni, jak i działania prewencyjne związane z zabezpieczeniem nieruchomości. PD Co po uzyskaniu koncesji wydobywczej będzie wypłacało środki np. na wzmocnienie konstrukcji budynków i budowę niezbędnych urządzeń hydrotechnicznych. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca górniczy ma obowiązek wypłaty odszkodowania lub wykupu terenu w przypadku jego zniszczenia – o przestrzeganiu tych obowiązków zapewnili reprezentanci Inwestora.

W zakresie możliwości i form zatrudnienia w kopalni Jan Karski, uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele zarządu PD Co wskazali, że kopalnia ma zapewnić 2000 stałych miejsc pracy. W większości będą to górnicy, ale firma będzie szukała również techników, pracowników przeróbki, osób odpowiedzialnych za logistykę i handel węglem itp. Wiceprezes Mirosław Taras podkreślił, że podtrzymał składane od początku działalności firmy zapewnienie, że kluczowi dla funkcjonowania firmy pracownicy oraz górnicy będą zatrudniani na umowy o pracę.

Poza stworzeniem nowych miejsc pracy i szeroko pojętą aktywizacją gospodarczą na inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy Cyców oraz sąsiednich gmin i miast. Bezpośrednim beneficjentem będzie gmina Cyców, która otrzyma znaczące dochody w postaci opłat i podatków bezpośrednich. Te środki zostaną wykorzystane do rozwoju gminy, jej infrastruktury oraz modernizacji obiektów publicznych.20171118_120416

Władze PD Co dziękują wszystkim zgromadzonym mieszkańcom Cycowa za udział w spotkaniu i jego przebieg w bardzo merytorycznej atmosferze. W niedalekiej przyszłości planowane są spotkania konsultacyjne w kolejnych gminach. O szczegółach oraz postępie prac nad KWK Jan Karski będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wizyta China Coal

W lipcu 2017 r. odbyła się wizyta chińskiej delegacji w skład, której weszli IMG_7091 (2)przedstawiciele chińskich firm China Coal, Jinan Mine Design Institute oraz China National Machinery Import and  Export Corporation.

Wymienione firmy będą ściśle współpracować przy projektowaniu i budowie kopalni Jan Karski. China Coal jako główny partner biznesowy jest odpowiedzialny za przebieg inwestycji od strony technicznej; rolą Jinan Mine Design Institute jest zaprojektowanie kopalni wykorzystując najlepsze dostępne technologie, zaś CMC, działając jako korporacja handlu zagranicznego wspiera China Coal w przygotowaniu pakietu finansowego. Podczas dwóch intensywnych tygodni obrad PD Co wraz z chińskimi firmami omówione zostały postępy w inwestycji oraz plany na najbliższą przyszłość. Zespoły techniczne kontynuowały prace nad BFS. Chińska delegacja udała się z wizytą do miejscowości Kulik, w powiecie chełmskim, gdzie ma powstać zakład wydobywczy oraz obejrzała polskie porty morskie, przez które częściowo ma być eksportowany węgiel z kopalni Jan Karski na zagraniczne rynki. Podczas wizyty, przedstawiciele China Coal oraz CMC, spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego, panem Krzysztofem Grabczukiem, oraz z Wojewodą Lubelskim, prof. Przemysławem Czarnkiem. Zarówno Wicemarszałek, jak i Wojewoda, zapewnili o swoim wsparciu dla budowy kopalni, chińskich partnerów oraz chęci dalszego rozwijania przyjaznych relacji.

cropped-logo.png

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – Pozytywna ocena dla inwestycji PD Co w LZW

Międzynarodowa Agencja Energetyczna pozytywnie ocenia Inwestycję PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Opublikowany niedawno raport MAE pt. Coal – Medium-Term Market Report 2014 [Węgiel – średniookresowy raport o rynku 2014] stanowi jeden z ważniejszych dokumentów opisujących branżę węglową oraz prognozy jej rozwoju w perspektywie 5-letniej.

Silna pozycja węgla jako surowca energetycznego oraz jego rola w rozwoju światowej gospodarki zdaniem autorów raportu pozostanie niezachwiana. „Węgiel ciągle jest bazą dla produkcji energii elektrycznej w skali światowej – nie wspominając o produkcji stali – z węgla produkuje się przeszło 40% światowej energii” – tak rozpoczyna się raport MAE. Agencja prognozuje, że popyt na węgiel będzie rósł w ciągu 5 lat średnio o 2,1 proc. rocznie.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna dostrzegła również potencjał rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy zwiększenia eksportu polskiego węgla pod koniec obecnej dekady. Autorzy raportu odnieśli się do inwestycji PD Co stwierdzając, że: „Nowa działalność wydobywcza ma ruszyć w Lubelskim Zagłębiu w Polsce, wzmacniając eksport z Polski pod koniec obecnej prognozy [2019/2020 – przyp. PD Co]. Nowa kopalnia będzie usytuowana blisko Bogdanki, która jest jedną z najbardziej efektywnych kosztowo kopalni na rynku (USD 43/t). Charakterystyka węgla i pokłady nowej kopalni powinny być podobne do tych w KW Bogdanka, zatem stosując nowoczesne wyposażenie, węgiel może być wydobywany po jednostkowej cenie wydobycia USD 37/t. Kopalnia skorzysta również na istniejącej linii kolejowej i infrastrukturze portowej” – mówi raport MAE.

Twórcy corocznego opracowania dobrze ocenili Polskę jako miejsce inwestycji dla przemysłu wydobywczego zaznaczając, że „warunki inwestycyjne w Polsce są pozytywne, z 19% podatkiem CIT, wsparciem rządu, opłatami na poziomie USD 1,2/t oraz dostępną i wykwalikowaną siłą roboczą”.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna działa o 1974 r. i zrzesza 28 państw o najbardziej rozwiniętych gospodarkach. Jej raporty cieszą się dużym uznaniem uczestników rynku. Na wejście do Agencji obecnie oczekują Rosja, Łotwa, Kolumbia, Litwa oraz Kostaryka.

Jednogłośna uchwała Rady Powiatu Chełmskiego popierająca PD Co

25 września 2014 r. podczas XXX sesji Rady Powiatu Chełmskiego  - radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie poparcia budowy kopalni węgla kamiennego przez PD Co na terenie gmin powiatu.

 

IMG_1311

W obradach Rady Powiatu uczestniczył Janusz Jakimowicz- prezes PD Co, który przedstawił uwarunkowania i korzyści z Inwestycji PD Co dla powiatu i gmin objętych Inwestycją. W ocenie prezesa Jakimowicza województwo lubelskie ma potencjał na stworzenie prawdziwego zagłębia węglowego. W jego skład powinno wejść co najmniej kilka kopalń węgla oraz przedsiębiorstwa z sektorów powiązanych, szczególnie energetyki.

 Prezes Jakimowicz podkreślił, że budowa nowej kopalni nie może się odbyć bez wsparcia władz samorządowych i lokalnych społeczności. Odpowiadał również na pytania radnych dotyczące m.in. lokalizacji infrastruktury  naziemnej, planowanej daty uruchomienia produkcji oraz obecnego statusu Inwestycji.

Dziękujemy za zaproszenie i dotychczasowe wsparcie władz samorządowych.

Ruszają badania marketingowe – węgiel pożądanym towarem

 Prairie Mining – spółka matka PD Co – ogłosiła, że rozpoczyna badania marketingowe, które określą kluczowych odbiorców węgla. Inwestycja PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym zakłada budowę nowoczesnej kopalni węgla kamiennego  produkującej 6-7 mln ton rocznie, zatrudniającej ok. 2 000 pracowników. Szacowany koszt rozpoczęcia eksploatacji to 2,5 mld złotych. Już dziś wiadomo, że przyszłymi klientami nowej kopalni będą m.in. europejscy producenci energii i stali.

 Praire Mining – spółka matka PD Co, firmy która prowadzi w gminach Siedliszcze, Wierzbica, Cyców oraz Rejowiec Fabryczny  prace przygotowawcze do budowy nowej kopalni węgla kamiennego, rozpoczęła kompleksowe badania marketingowe. Badania prowadzone przez Wood McKenzie mają wskazać kluczowych odbiorców węgla i określić prognozowane zapotrzebowanie na europejskich rynkach.

Według międzynarodowej firmy Wood McKenzie węgiel półkoksujący oraz wysoko kaloryczny węgiel energetyczny, który będzie produkowała przyszła kopalnia jest pożądanym towarem wśród odbiorców na rynku europejskim. Atutem kopalni ma być łatwy dostęp do istniejącej infrastruktury w regionie oraz dobre podłączenie do europejskich sieci transportowych.

Badania marketingowe, wsparte wyniki laboratoryjnymi, mają dokładanie określić bazę odbiorców, zasięg dostaw i cenę węgla.

Pierwsze wyniki badań mają zostać przekazane w grudniu  2014r. cropped-logo.png

Tysiące kilometrów odległości- to samo spojrzenie na bezpieczeństwo energetyczne, czyli premierzy Australii i Polski o przyszłości węgla

Motor przyszłości, fundament bezpieczeństwa- to tylko niektóre zbieżne opinie dotyczące węgla wygłaszane przez premierów. Poniżej przedstawiamy artykuł w serwisie www.internationalcoalnews.com przedstawiający wizję premiera Australii Abbota.

Premier Australii w swoim wystąpieniu podczas wizyty w USA, zapewnił że jeszcze przez kolejne dziesięciolecia węgiel będzie motorem postępu. Podkreślił również, że zadba o to, aby zminimalizować wypływ przemysłu wydobywczego na zmiany klimatyczne.
Jak stwierdził premier Tony Abbott w trakcie swojej wizyty w USA, rząd federalny znosi podatek od emisji dwutlenku węgla „ponieważ niszczy on naszą gospodarkę i powoduje wzrost kosztów energii dla przedsiębiorstw i rodzin”.
- Debatom na temat dalszego rozwoju naszych surowców naturalnych często towarzyszą rozmowy dotyczące zmian klimatycznych i skutków dla środowiska – powiedział..
- Rozsądne jest, abyśmy dołożyli wszelkich zasadnych starań mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. Nie wierzymy jednak w bojkotowanie jakiegoś konkretnego paliwa i nie wierzymy w szkodzenie wzrostowi gospodarczemu.
- Przez wiele kolejnych dziesięcioleci węgiel nadal będzie motorem postępu jako tanie źródło energii, dostępne zarówno dla bogatych, jak i rozwijających się krajów.
Premier Abbott pochwalił działania USA w zakresie rozwoju surowców i energii, pomimo tego, że nie zgadza się ze stanowiskiem prezydenta Baracka Obamy, zakładającym 30 proc. redukcję emisji dwutlenku węgla w USA do 2030 r.
- W Australii uważnie śledzimy sukces amerykańskiej rewolucji energetycznej opartej na gazie łupkowym, dzięki której Stany Zjednoczone po raz kolejny stały się jednym z największych producentów ropy i gazu – powiedział..
- Po drugiej stronie oceanu, Australia dzieli z Wami wspólny interes polegający na zapewnieniu obfitych i niezawodnych źródeł energii w przyszłości.
- Australia powinna być supermocarstwem taniej energii, wykorzystując dary natury dla dobra narodu, a także świata.

WERSJA ORYGINALNA LINK

W bardzo podobnym tonie w maju wypowiadał się polski premier Donald Tusk określając węgiel jako fundament bezpieczeństwa energetycznego.
„Z punktu widzenia polskiego rządu węgiel ma być tym strategicznym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. To wymaga bardzo rozbudowanych taktyk na terenie UE np. odnośnie do importerów węgla. (…) Będziemy szukali takich projektów, które pozytywnie zmienią górnictwo węgla w Polsce tak, aby mogło ono sprostać wymogom konkurencji, bo konkurencja na rynku węgla też rośnie” – mówił szef rządu.

Cały artykuł LINK

Konferencja – Nowa Inwestycja w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Za nami Konferencja „Nowa inwestycja w Lubelskim Zagłębiu Węglowym” z udziałem Ambasador Australii w Polsce, JE Pani Jean Dunn. Władze ministerialne, wojewódzkie i samorządowe deklarują poparcie dla inwestycji PD Co.

14 kwietnia w Sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja w trakcie, której Ben Stoikovich Prezes Prairie Downs Metals Limited przedstawił założenia inwestycji PD Co w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Wśród przybyłych- gość specjalny JE Ambasador Związku Australijskiego w Polsce – Pani Jean Dunn. Swoją obecnością zaszczycili nas również m.in. Wojewoda Lubelski- Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Pani Profesor Elżbieta Chojna- Duch, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Licznie przybyli również posłowie, senatorowie i samorządowcy z gmin na terenie, których PD Co prowadzi odwierty. List do uczestników skierował Minister Skarbu Państwa- Włodzimierz Karpiński. Podczas konferencji analitycy z firmy Deloitte przedstawili raport dotyczący korzyści dla regionu jakie przyniesie inwestycja PD Co.
W trakcie swoich wystąpień zaproszeni goście podkreślali ogromną wagę inwestycji na całego regionu i wyrazili wsparcie dla PD Co w dążeniach do jej realizacji. Projekt został przyjęty z zainteresowaniem oraz życzliwością.

List Ministra Skarbu, Pana Włodzimierza Karpińskiego, skierowany do uczestników Konferencji

IMG_3904

IMG_3910

IMG_3924

IMG_3915